BOLI SME V SÁROSPATAKU

Tohto roku naša družobná Stredná odborná škola Vaya Miklósa spolu so Študentským domovom  oslavovala v dňoch 7.-11.októbra Reformované školské dni. Veľkou udalosťou týchto osláv bolo slávnostné otvorenie obnoveného Študentského domova Lórántffy Zsuzsanny a odovzdanie   novovybudovaných priestorov pre praktické vyučovanie, ktorého sa zúčastnilo 8.októbra 2013 niekoľko našich študentov a pedagógov. Po slávnostných prejavoch  sme si prezreli študentský domov, potom…

Zastavme HIV/AIDS

Možno by ste sa čudovali, koľko je vo svete vecí, o ktorých hovoríme, že sa nám nemôžu stať, no pokiaľ nie sme dosť pozorní, môžu nás pripraviť o život. Jednou z týchto vecí je aj vírus HIV, ktorý spôsobuje AIDS. Dňa 8.10.2013 sme mali na škole prednášku práve o tejto chorobe. Prednášajúce z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove sa snažili…

Plán akcií na mesiac október

7. október 2013 Plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec o 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková   8.október 2013     Zastavme HIV/AIDS – workshop Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  /II.A, II.D,III.A /   3.-4. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók…

BOLI SME V ŠTRASBURGU

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“. To bol presný názov súťaže, ktorú dňa 27. 5. 2013 vyhrali štyria študenti našej školy. No s výhrou prichádza aj odmena. Tá ich neminula ani tento krát a tak sa dostali do Štrasburgu.  Síce ich cesta bola dlhá, no jej cieľ bol o to viac záživný. Asi si viete predstaviť, aké…

PO PIATY RAZ MOSTY BEZ BARIÉR

Čoraz častejšie sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú nejaký handicap. Sme svedkami mnohých akcií, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby spoločnosť akceptovala takýchto ľudí a naučila sa ich prijať takých, akí sú. Po piaty raz poskytol kaštieľ Majlátha v Pribeníku svoje priestory pre organizovanú akciu Mosty bez bariér, ktorá je vlastne festivalom  zdravých i postihnutých stredoškolákov nášho regiónu. Cieľom tejto…

Európsky deň jazykov 2013

Dňa 26. septembra 2013 sa na pôde našej školy uskutočnil náučno-zábavný kvíz z príležitosti Európskeho dňa jazykov. Zúčastnili sa ho žiaci tried III.A a III.B pod vedením koordinátorov Mgr. Hajdók, Mgr. Leczovej a Mgr. Matyiovej. Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť žiakov na jazykovú rôznorodosť Európy a vzbudiť záujem o poznanie rôznych jazykov bez ohľadu na ich rozšírenosť. Účastníci boli…

Vinobranecké slávnosti v Kráľovskom Chlmci

V dňoch 20.-22. septembra sa konal v meste Medzibodrožský kultúrny festival, ktorý bol zároveň sviatkom vinobrania i Dňom mesta. Trojdňový festival ponúkol množstvo programov pre zábavuchtivých. Podobne ako minulý rok, aj  teraz sa tejto farebnej plejády zúčastnila aj naša škola. Náš stánok sme postavili vo vestibule s neskrývaným cieľom – aby návštevníci získali prehľad  o tom, čo ponúka naša škola.…

Plán akcií na mesiac september 2013

07.09. – 11.09.2013 Autobusový zájazd Francúzsko – Štrasburg (členovia víťazného tímu súťaže organizovanej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou – Harcsová Valéria, Bundzáková Lýdia, Binová Viktória, Pankulics Ján) Odchod  07.09.2013 o 22:00, Košice, Hlavná autobusová stanica Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová 22.09.2013 – 13.10.2013 Leonardo da Vinci- stáž (Bók Krisztián, Magyar Bálint- III.A, Bacskai Alexander, Nehéz Marián…