Plán akcií na mesiac jún 2013

3. jún 2013 Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.Ao 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová  6. jún 2013 Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ8:00, Gymnázium Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová  6. jún 2013 Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J. Kázsmérová/7:30- 13:30 Písomná časť…

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“

Celokrajské kolo súťaže k Európskemu roku občanov 2013 Čím lepšie budú ľudia v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať na všetkých úrovniach v Európe. (Vízia pre Európsky rok občanov 2013) Dňa 27. 5. 2013 sa žiaci školy zúčastnili konferencie s názvom „Budúcnosť Európy je v našich rukách“. Konferenciu organizovala poslankyňa…

III. ročník súťaže MLADÝ MURÁR

Dňa 23. mája 2013 na SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice sa konal III. ročník súťaže MLADÝ MURÁR. Súťaže sa zúčastnili žiaci SOŠ V Bardejove, SOŠ v Starej Ľubovni, SOŠ technickej v Prešove, SOŠ technickej v Košiciach, SOŠ v Dobšinej, SOŠ v Kráľovskom Chlmci, SŠ stavebnej a drevospracujúcej v Ostrave- ČR. Vedenie SOŠ technickej v Košiciach…

Osobnosti vedy

Žiaci v rámci fyzikálneho krúžku dostali úlohu, aby spracovali životopis, prácu a vynálezy významných prírodovedcov v podobe prezentácií. Dvaja žiaci si vybrali iné zaujímavé témy, týkajúce sa nášho života. Dňa 21.5.2013 žiaci vytvorené práce prezentovali spolužiakom.Do súťaže sa prihlásili nasledovní žiaci s nasledovnými témami: Kiss Erik II.A – ME vjs Thales Henczel Norbert II.B –…

Veľkončný volejbalový turnaj

Volejbal je športové odvetvie, ktoré svojim charakterom dokáže osloviť naraz mužské i ženské pohlavie a významne sa preto dokáže presadiť v kolektívoch škôl. Pre SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci je akýmsi vyznamenaním, že v roku 2010, prvým ročníkom Valentínskeho turnaja, zdá sa, odštartovala podujatia v tomto športe. Veľkonočný volejbalový turnaj pre zamestnancov škôl tohto regiónu, uskutočnený 27.…

Športové aktivity žiakov SOŠ počas písomných maturitných skúšok

Študijné úsilie a pracovné vypätie žiakov a pedagógov stredných škôl v druhom polroku školského roka je pravidelne znásobené. Hektické týždne zaklopali na dvere školy už teraz v marci, kedy sa maturity začínajú externými časťami a písomnou formou internej časti maturitných skúšok. Každodenný študijný život žiakov nižších ročníkov je preto viac popretkávaný inými, no hlavne veľmi obľúbenými športovými aktivitami. Táto tradícia…

Trochu s oneskorením, ale predsa…

Tradičný volejbalový turnaj sa začal (aspoň pre zamestnancov Strednej odborne školy) trochu netradičným spôsobom. Športový deň 1.2.2013 spestrili svojou účasťou členovia olympijského klubu v Košiciach. Futbalový zápas medzi OK Košice a SOŠ – Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec (skončil sa nerozhodným výsledkom 7:7) bol aj akýmsi pretrvávajúcim symbolom športovej a výchovnej spolupráce. Dokumentuje to aj…

Nadstavbové štúdium

Trojročné odbory Trojročné odbory Štvorročné odbory Štvorročné odbory Nadstavbové štúdium Nadstavbové štúdium Maturita pre dospelých: dennou formou štúdia (2 roky), externou večernou formou štúdia (3 roky) Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlmci má viac ako 110 ročnú tradíciu. Za toto obdobie opustilo bránu školy veľa odborníkov, ktorí tu mali možnosť získať odborné alebo úplné stredné…

Štvorročné študijné odbory ukončené maturitou

Trojročné odbory Trojročné odbory Štvorročné odbory Štvorročné odbory Nadstavbové štúdium Nadstavbové štúdium 2413 K mechanik strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2697 K mechanik elektrotechnik 3968 M logistika Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a…

Trojročné učebné odbory

Trojročné odbory Trojročné odbory Štvorročné odbory Štvorročné odbory Nadstavbové štúdium Nadstavbové štúdium 2487 H 01 autoopravár – mechanik 3661 H murár 6456 H kaderník Absolvent učebného odboru je schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel. Pozná a vie používať meracie a diagnostické prístroje. Ovláda opravy podľa dokumentácie výrobcu, štandardnú diagnostiku, identifikáciu základných porúch, ako…