Trochu s oneskorením, ale predsa…

Tradičný volejbalový turnaj sa začal (aspoň pre zamestnancov Strednej odborne školy) trochu netradičným spôsobom. Športový deň 1.2.2013 spestrili svojou účasťou členovia olympijského klubu v Košiciach. Futbalový zápas medzi OK Košice a SOŠ – Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec (skončil sa nerozhodným výsledkom 7:7) bol aj akýmsi pretrvávajúcim symbolom športovej a výchovnej spolupráce. Dokumentuje to aj…

Nadstavbové štúdium

Trojročné odbory Trojročné odbory Štvorročné odbory Štvorročné odbory Nadstavbové štúdium Nadstavbové štúdium Maturita pre dospelých: dennou formou štúdia (2 roky), externou večernou formou štúdia (3 roky) Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlmci má viac ako 110 ročnú tradíciu. Za toto obdobie opustilo bránu školy veľa odborníkov, ktorí tu mali možnosť získať odborné alebo úplné stredné…

Štvorročné študijné odbory ukončené maturitou

Trojročné odbory Trojročné odbory Štvorročné odbory Štvorročné odbory Nadstavbové štúdium Nadstavbové štúdium 2413 K mechanik strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2697 K mechanik elektrotechnik 3968 M logistika Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a…

Trojročné učebné odbory

Trojročné odbory Trojročné odbory Štvorročné odbory Štvorročné odbory Nadstavbové štúdium Nadstavbové štúdium 2487 H 01 autoopravár – mechanik 3661 H murár 6456 H kaderník 3152 H 02 Krajčír-dámske odevy Absolvent učebného odboru je schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel. Pozná a vie používať meracie a diagnostické prístroje. Ovláda opravy podľa dokumentácie výrobcu, štandardnú…

Olympijský non-stop beh

ZVLÁDLI TO !!!  Je to až neuveriteľné!  Non-stop, deň – noc, 2124 km. Aj keď vieme, že mladí ľudia majú v sebe veľa energie, neskrývali sme obavy. Je to predsa veľa! Po troch dňoch to vyzeralo naozaj tak, že sa naše obavy naplnia. Nedostatok spánku (3 max. 4 hodiny, v niektorých prípadov hádam aj precenenie…

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

Nedeľa 07.10 2012 bola pre Košice, aj niekoľko študentov našej školy výnimočná. Namiesto chutného nedeľňajšieho obedu a zaslúženého odpočinku po ťažkom týždni sme sa totiž rozhodli trošku zašportovať. Zúčastnili sme sa 89. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý je najstarším svojho druhu v Európe a po Bostonskom maratóne druhým najstarším na svete.Z cieľa odštartovalo…

Olympijský rok 2012 v našej škole

Výsledným efektom pedagogickej činnosti je všestranne harmonicky rozvinutá osobnosť. Toto prastaré, ale vždy aktuálne poznanie antických pedagógov sa každodenne premieta do života našej školy, samozrejme i s aktívnym prispením väčšej časti žiakov. Výchovno-vzdelávacie metódy starovekých Grékov nie sú v dnešnej dobe len akýmsi perorálnym klišé.  Žijeme v roku 2012, teda v roku XXX. letných hier…

Slávnostné odovzdávanie certifikátu ISO

  SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2009 a má zavedený efektívny systém manažérstva kvality. Produktom Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec je v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 “Výchovno – vzdelávací proces”. Za najdôležitejšie kritérium, ktoré určuje kvalitu školy, považujeme kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na…