TOP murár

8. júna 2022 sa na pôde Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci znova uskutočnila súťaž TOP murár. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého a druhého ročníka z odboru murár, kde si zmerali sily počas riešenia kreatívnych úloh. Miestom súťaže bola moderne vybavená odborná učebňa – rysovňa. Žiaci ukázali svoju šikovnosť v rámci…

Deň detí na našej škole

Medzinárodný deň detí sa oslavuje každý rok 1. júna ako symbol radosti, pohody a bezstarostnosti v symbióze s prichádzajúcim pekným počasím a blížiacim sa letom. Málokto asi vie, že prvým stimulom pre Medzinárodný deň detí bola druhá svetová vojna, ktorá zabila tisíce detí. Vznikla tak potreba chrániť deti a vytvoriť im šťastné a pokojné detstvo, na ktoré si budú spomínať…

Plán akcií na mesiac jún 2022

  Plán akcií na mesiac jún 2022  1. jún 2022 Študijné voľno pre maturantov /IV.A, IV.B, II.NŠ/ 1. jún 2022 SOŠ hľadá talentov – Ki Mit Tud? / Žiaci školského parlamentu, súťažiaci – upresní sa zoznam žiakov, Mgr. Márk Orosz,  Mgr. Gabriela Tamašková/ 12:05-12:50, Amfiteáter SOŠTaR-MSZeMSZ Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 1.-10. jún 2022…

Návšteva partnerskej školy v meste Sárospatak

Žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel sa opäť obohatili o nové zážitky. Naša partnerská škola, Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon, pri príležitosti 10. výročia jej fungovania pod vedením reformovanej cirkvi nás pozvala na návštevu školy, v rámci ktorej sme sa mohli zúčastniť zaujímavých programov. Pre chlapcov bol najpútavejšou aktivitou futbalový turnaj, kde dosiahli vynikajúci výsledok,…

Rozlúčka 2022

Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré sa nám zdajú, akoby trvali večnosť, iné sú iba kratučké okamihy. Čas, ktorý štvrtáci z tried IV.A a IV.B strávili na našej škole, bude určite patriť k  najkrajším aj nezabudnuteľným obdobiam našich životov. Štyri roky boli žiakmi SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci. Štyri  roky, ktoré boli pre…

Program Erasmus+ v meste Győr

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000007125 Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť…

Kaderník Medzibodrožia 2022

20. mája 2022 bol organizovaný Strednou odbornou školou techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec V. ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“. Aj tento rok súťaž zaznamenávala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spájať mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do súťaže sa…

Výsledky prijímacích skúšok 2022/2023

Kaderník – Fodrász Autoopravár – Autószerelő Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – Megmunkáló és hegyesztő gépek és berendezések programozója Murár – Kőműves Mechanik strojov a zariadení – Gépek és berendezések műszerésze Mechanik elektrotechnik – Elektroműszerész Logistika – Logisztika

Župné dni na Zemplíne – Deň otvorených dverí na SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci

Do zaujímavého podujatia Košického samosprávneho kraja pod názvom Župné dni na Zemplíne sa zapojila aj župná Stredná odborná škola techniky a remesiel. Počas celého piatka  sme sa snažili verejnosti predstaviť našu inštitúciu netradičnou formou.  Návštevníci mohli  nazrieť do každodenného života školy, no pripravený bol aj bohatý celodenný program. Hostia sa mohli tešiť na ukážku rôznorodého technického…