2487 H Gépkocsijavító műszerész

A szakma végzőse képes elvégezni a gépjárművek és azok alkatrészeinek javítását, karbantartását. Ismeri és használni tudja a mérőeszközöket és a diagnosztikai műszereket. A gyártási dokumentáció alapján el tudja végezni a gépjármű javítását, diagnosztizálását és az alap meghibásodások azonosítását, valamint a műszerek és berendezések kezelését. A tanulók hegesztői tanfolyamon vesznek részt, és így nagyobb lehetőségük nyílik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.

6456 H Fodrász

A tanulók a tanulmányi idő alatt gyakorlatot szereznek
az egyes fodrász technikákban, mint például hajmosás, fejmasszázs, hajvágás, dauer készítése, hajfestés, melí­rozás, hajszőkítés, struktúrajavítás és főnözés területén. Elsajátítják a különböző frizurakészítési techni­kákat rövid és hosszú hajból. Tudják alkalmazni a különböző kozmetikai szereket a haj- és a fejbőr minőségétől függően. Megta­nulnak foglakozni a vendéggel: előkészítik a vendé­get, majd a vendég kívánságának figyelembevételével, az egyé­ni­ségének, az alkalomnak és az aktuális divat­irányzatnak megfelelő frizurát, esetleg hajszínt javasolnak.

3661 H Kőműves

A végzősök a következő tevékenység-csoportok ellátására lesznek alkalmasak: falazás, külső- és belső vakolatok készítése, betonmunkálatok elvégzése, csempék és burkolólapok lerakása, hő-, hang- és vízszigetelési munkálatok elvégzése, nyílászárók beépítése. Tanulóink jártasságot szereznek az épületek karbantartásának, javításának, felújításának és átépítésének területén.

2487 H 02 Autóvillamoság szerelő

A szakma végzőse képzett dolgozó, aki tudja értelmezni a műszaki dokumentációt és képes önállóan felhasználni tudását. Képes lerajzolni az elektrotechnikai áramkörök sémáit és rajzait. Ismeri az elektrotechnikában használt anyagokat, elsajátítja az elektrotechnika és az alkalmazott elektrotechnika alapjait, ezenfelül ismeri az alapvető villamos szerelési munkákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a mérőműszerek használatáról, ismeri az elektrotechnika egyes ágazatait, az elektromos (villamos) gépeket, műszereket és berendezéseket. A diák záróvizsgával fejezi be a tanulmányait, szakmunkás-bizonyítványt szerez az adott szakmában

3678 H Vízvezeték – szerelő

A vízvezeték – szerelő szak végzőse szakképzett munkás, aki megfelelő tudással és szakmai készséggel rendelkezik, valamint képes a következő munkafolyamatok önálló elvégzésére: vízvezetékek, víz-elvezető rendszerek, a közműhálózat (helyi-, központi- és távfűtés) szerelésére, karbantartására, javítására és minden olyan munka elvégzésére, amely az említett rendszerekhez kapcsolható. A szak végzőse képes: különböző anyagok összekötésére hegesztéssel, ragasztással és egyéb technikákkal, vízvezeték-hálózatok kiépítésére, különböző berendezések beépítésére, ill. bekötésére meghatározott műszaki dokumentáció alapján és az előírt műszaki felülvizsgálatok elvégzésére. A szak végzőse ismeri a kőműves-, a festő- és a betonozó munkák alapjait, továbbá a fa, műanyag és a gipszkarton kézi megmunkálásának módjait.