Osztálykirándulás 1.C

A város területe az újkőkortól kezdve folyamatosan lakott hely, a vízjárta síkságból kiemelkedő magaslatok már több ezer éve otthont adtak többféle népnek. Megfordultak itt kimmerek, kelták, vandálok, szlávok. A 9. század végétől a magyarok lakják a területet.

A Magyar Királyság létrejötte után a település és az egész Bodrogköz Zemplén megye kötelékébe kerül. A 15. század közepétől mezővárosi rangot visel, amit címere pecsétje is bizonyít, mely a szőlőtermesztés meghatározó voltára utal.

A 16. század elején Perényi Péter várkastélyt emel a város fölötti magaslaton, melynek romjai ma a Csonkavár néven ismertek.

 A 17. században átmenetileg az Erdélyi Fejedelemséghez tartozik, ekkor építi itt vidéki kastélyát I. Rákóczi György özvegye – Lórántffy Zsuzsanna. (Az épületben a művészeti iskola működik).

Városunk polgárosodása a 19. század második felében jellemző, amikor járási székhely lett. Ezekben az években és a 20. század első felében épül ki a mai Fő utca, néhány eklektikus építmény – kórház, víztársulati székház és szolgálati lakás, melyek Mailáth gróf nevéhez fűződnek.

1930-1944 között itt él és alkot Mécs László, premontrei pap és neves költő. Királyhelmecet a Felső-Bodrogközzel együtt 1920-ban a Csehszlovák Köztársasághoz csatolják. A város a zömében magyarlakta Bodrogközi járás székhelye lett, mely státusza 1960-ban szűnik meg és Tőketerebesre kerül a központ. 

26.06.2024 az I.C tanulói Királyhelmeci barangolásuk során keresték meg a történelem bizonyítékait. Felfedezték királyok, neves emberek méltóan emelt szobrait. Nincs miért szégyenkeznünk, nem muszáj távoli osztálykirándulást szervezni, van történelmi hagyatékunk itt a közelben is.  Köszönet Gönczy Bertalannak a Csonkavár tervezett megmentéséért és értékes előadásáért.