Triedny výlet 1.C

Územie  mesta Kráľovský Chlmec je od novoveku sústavne obývané. Objavili sa tu kimmeri, kelti, vandali a slovania. Od konca 9. storočia toto územie obývajú najmä Maďari.
Po vzniku Maďarského kráľovstva, osada a celé Medzibodrožie sa stalo súčasťou Zemplínskej župy. 

Začiatkom 14. storočia pápežskí vyberatelia daní objavili vyspelú osadu s kamenným kostolom – gotickú podobu dnešného rímsko katolíckeho kostola. 

Od polovice 15. storočia osadlenosť bola povýšená na zemepánske mesto. O tom svedčí aj historická pečať mesta s erbom. 

Začiatkom 16. storočia Péter Perényi postavil hrad na vyvýšenine nad mestom, ktorého zrúcaniny dnes poznáme pod menom Csonkavár. V 17. storočí mesto dočasne patrilo pod Sedmohradské kniežatstvo, kedy Lórantffy Zsuzsanna, vdova Györgya Rákócziho I. dala postaviť v meste kaštieľ vidieckeho rázu. (t.č. v budove je umiestnená základná umelecká škola).
Posilnenie meštianstva sa začalo v druhej polovici 19. storočia, kedy mesto sa stalo okresným centrom. V týchto rokoch a v prvej polovici 20. storočia sa realizuje výstavba Hlavnej ulice, niektorých eklektických budov – nemocnica, budova ústredia vodárne a služobný byt, ktoré sa spájajú s menom grófa Majlátha. V rokoch 1930 – 1944 tu žije a tvorí Mécs László premonštrátsky kňaz a básnik.
Mesto Kráľovský Chlmec spolu s Medzibodrožím v roku 1920 pripojili k Československej republike.

Mesto sa stalo sídlom Medzibodrožského okresu obývaného prevažne maďarmi, ktorého štatút zanikol v roku 1960 a centrum sa dostane do Trebišova.

Žiaci triedy I.C  26.06.2024  hľadali dôkazy hore uvedených  historických dôkazov, hľadali sochy a busty. Našli Svätých aj iných známych a menej známych I. Žiaci sa mohli presvedčiť že školský výlet nemusí byť organizovaný do ďalekých končín, nemáme sa hanbiť za svoju miestnu históriu. Vďaka za to že Gönczy Bartolomej plánuje zachrániť Csonkavár a svojou prednáškou vyvíjal záujem u žiakov.