Gyermeknap

Gyermeknap alkalmából nemanyagi jellegű gyűjtést hirdettek meg a diákparlament tanulói a városunkban található gyermekotthonban élő gyermekek számára. Az önkéntes gyűjtésben iskolánk tanulói, tantestülete, valamint az iskola vezetősége is részt vett. A nemzetközi gyermeknapot minden év június 1-jén ünneplik, az öröm, a jólét és a gondtalan gyermekkor szimbólumaként. A gyermeknapnak azonban emlékeztetnie kell a gyermekek jogaira és szükségleteire is, amelyeket a felnőttek szemszögéből is fontos érzékelni és tiszteletben tartani. Meggyőződésünk, hogy így is sikerült, legalább részben, hozzájárulnunk a szép ünnephez, és megmutattuk a gyerekeknek, hogy fontosak számunkra és a világ számára, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi osztályból, milyen környezetből, kultúrából vagy etnikai hovatartozásból származnak.