Čaro vianoc na škole

      Advent je čas očakávania a na našej škole so sebou prináša aj celý rad akcií a prípravu vianočného programu. Triedy sa vyzdobili v duchu Vianoc a po vyučovaní sme z nich mohli  počuť nácvik betlehemských hier a piesní.      Toho roku sa nácviku zúčastnili triedy I.A, II.A, I.D, I.NŠ a II.D. S nacvičeným programom…

Halloween v kaderníckom salóne

Súťaž sa uskutočnila 15. decembra 2015 v kaderníckom salóne školy č.2. Zúčastnili sa jej žiačky III.D triedy. Úlohou bolo vyhotovenie účesu na tému HALLOWEEN A  FAŠIANGY. Podľa stanovených kritérií modelkami museli byť žiačky z odboru kaderník.   Boli povolené všetky techniky úpravy vlasov, ozdoby a prípravky. Taktiež vopred mohli byť vlasy pripravené vodovou onduláciou a účesy mohli byť…

Súťaž zručnosti v odbore murár

Žiaci II. a III. ročníka odboru murár si preverili svoje zručnosti koncom januára 2016. Súťaž sa uskutočnila pre tretiakov 14. – 15. januára, a pre druhákov 19. – 20. januára. Cieľom bolo predviesť  presnosť a šikovnosť. Súťaž pozostávala z testovej a z praktickej časti. V praktickej časti mali vymurovať pilier na presnú škáru z plných pálených tehál s výškou 750 mm. Hodnotiaca komisia:…

Vianočný futbalový turnaj

Mladý človek prisudzuje veciam význam na základe svojich pocitov, ktoré v ňom konkrétna činnosť vyvoláva. Medzi hlavné oblasti jeho zaujímavých hodnôt patrí nesporne aj športová činnosť. Vianočný futbalový turnaj je udalosťou, ktorému sa tešia mnohí žiaci našej školy, veď do tohto ročníka, uskutočnenom 18. decembra 2015 sa zapojilo 70 študentov našej školy. Turnaj opäť potvrdil náročné…

Plán akcií na mesiac február 2016

  4.február 2016 Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebné/ O 14:10,A-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Ing. Eva Vassová 5.február 2016 Zasadnutie PRK pre dvojročné odbory / členovia PRK/ 14:10, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová  5.február 2016 Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti, 3. ročník OA – náhradný termín (v pôvodne…

Zlatá murárska lyžica

Žiaci I.F a II.E triedy učebného odboru 3686 F Stavebná výroba sa zapojili  v rámci odborného výcviku do súťaže previerky zručnosti Zlatá murárska lyžica. Táto súťaž trvala celý 1.polrok. Žiaci vykonávali práce zahrnuté v tematickom pláne. Hodnotení boli podľa výkonu práce. Celkové hodnotenie previerky bolo 27.01.2016. Najlepší žiaci: I.F trieda Madočai Tomáš Gazsik Adrián Nagy Nikolas II.E trieda…

Spomienka obetiam holokaustu

27. január – svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenia OSN na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. Zachovanie pamiatky obetí holokaustu a pripomínanie si tejto tragickej kapitoly v dejinách ľudstva si zaspomínala  aj naša škola…

Zločin a trest, čierne na bielom

Dňa 14. 12. 2015, spoločne so študentmi II.A a III.A triedy, sme mali možnosť zahĺbiť sa do tragédie od významného ruského spisovateľa, F. M. Dostojevského. Divadelné predstavenie sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach. Hlavná postava preležala celú úvodnú scénu v kruhu vysypanom čiernym pieskom, kým hlas bez emócií opisoval hroznú scénu vraždy. V druhej časti bol princíp…

On line testovanie autoopravárov-mechanikov

Žiaci III.D a III.E triedy  odboru autoopravár-mechanik  dňa 20.1.2016 so začiatkom o 8,00 hod. si preverili svoje  zručnosti formou on line testu. Testovania sa zúčastnilo 22 žiakov z 25 prihlásených. Súťaž,  čiže on line testovanie,  sa skladalo z dvoch častí .  V prvej časti boli položené teoretické otázky z 5 okruhov : Automobil, všeobecná diagnostika Podvozok Transmisia Motor a príslušenstvo Elektrotechnika.…