2413 K Gépek és berendezések műszerésze

A gépek és berendezések műszerésze szak végzős diákja képzett a klasszikus és progamozható gépek és berendezések (CNC) kezelésére, képes a hibafeltárására, illetve a meghibásodás elhárítására. Jártas a  karbantartási munkák elvégzésében, a műszaki és technológiai dokumentáció elkészítésében, az ésszerű anyag- és energia­felhasz­nálásban. A tanulmányok befejeztével érettségi és szakmunkás-bizonyítványt szerez.

2697 K Elektroműszerész

A négyéves elektroműszerész szakot főleg azon fiúknak ajánljuk, akiket érdekel az elektronika, és jó eredményeik vannak matematikából és fizikából, valamint jó az elvont gondolkodásuk. Ez a szak fogyasztó- és erősáramú technikára irányul. A fogyasztótechnika esetében a végzős olyan szakember, aki az alábbi elektrotechnikai munkálatokat képes elvégezni: elektronikai áramkör tervezése, nyomtatott áramköri lap gyártása, hibakeresés és elhárítás, elektronikai áramkörök üzembe helyezése, CNC gépek programozása.
Az erősáramú technika végzős szakembere képes az alábbi elektro­technikai munkálatokat önállóan elvégezni: lakóépületek villamos berendezéseinek beszerelése és működtetése, ismeri az elektromos gépek és berendezések funkcióit és felépítését, ismeri a villamos energia gyártási és elosztási módjait, CNC gépek progra­mozását. Tanulmányai befejeztével a végzős érettségi bizonyítványt és szakmunkás-bizonyítványt kap.

63 17 M Kereskedelmi akadémia

A kereskedelmi akadémia abszolvense középiskolai végzettségű, általános és szaktudással rendelkező munkaerő, aki képes a vállalkozáshoz, bel- és külkereskedelemhez, pénzügyekhez, idegenforgalomhoz, közügyekhez szükséges információk beszerzésével és feldolgozásával kapcsolatos gazdasági tevékenységek elvégzésére. Ismeri a könyvelési programban való könyvvitel és a kereskedelmi ügyvitel és levelezés alapjait.

A végzős készen áll:

  • a gyakorlatba való belépésre,
  • vállalkozói engedély megszerzésére
  • tanulmányainak főiskolán való folytatására.