Príjemné veľkonočné sviatky

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov prajeme všetkým našim zamestnancom, žiakom, rodičom ako aj ostatným partnerom.