VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová
Telefón    
Sekretariát riaditeľa:   056 63 22 678
Stránkové dni:    
Pondelok:   11.00 – 13.00
    14.00 – 16.00
Štvrtok:   14.00 – 16.00
Zástupcovia riaditeľa školy    
   
pre teoretické vyučovanie   Ing. Mária Šipošová
pre praktické vyučovanie: Ing. Ivan Beňo Ing. Ivan  Beňo
pre prevádzkovo ekonomickú činnosť:  Juraj Árti Ing. Juraj  Árti

RADA ŠKOLY

Ing. Jozef Horváth – delegovaný zástupca zriadovateľa
Ing. Karol Pataky – delegovaný delegovaný zástupca zriadovateľa
Ing. Ján Hornyák – delegovaný zástupca zriadovateľa
RNDr. Viera Juríková – delegovaný zástupca zriadovateľa
Szilvia Móricz – zvolený zástupca rodičov
Claudia Krajlíková – zvolený zástupca rodičov
Ladislav Kocsis – zvolený zástupca rodičov
Ing. Judita Kázsmérová – zvolený zástupca z pedagog. zamestnancov školy
István Dobos – zvolený zástupca z pedagogických zamestnancov školy
Anna Tomčiová – zvolený zástupca z radov ostatných zamestnancov školy
Orsolya Benčíková – zvolený zástupca žiakov školy