Riaditeľka školy:


Mgr. Enikő Pogányová

eniko.poganyova@soskch.sk
056 63 22 678

Stránkové dni:
Pondelok 11.00 – 13.00 a 14:00 – 16:00
Štvrtok 14:00 – 16:00


Zástupkyňa riaditeľa školy pre TV:


Ing. Mária Siposová

maria.siposova@soskch.sk

Zástupca riaditeľa školy pre PV:


Ing. Ivan Beňo

ivan.beno@soskch.sk

Vedúca prevádzkovo-ekonomického úseku:


Bc. Monika Kulcsárová

monika.kulcsarova@soskch.sk