Oznámenie

Oznámenie

Z organizačných dôvodov sa potvrdenia pre žiakov budú vydávať od stredy 30.08.2023, každý pracovný deň v čase od 8.00 do 14.00 hod. Zároveň sa ospravedlňujeme za to, že uvedenú skutočnosť sme neuviedli už skôr na web stránke školy. Za porozumenie ďakujeme!Čítať ďalej →
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, milí žiaci!

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, milí žiaci!

Nezadržateľne sa blíži koniec letných školských prázdnin a dovoleniek, preto si Vás dovoľujem informovať, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Strednej odbornej škole techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec sa uskutoční dňa 04.09.2023 o 9.30 hod. na školskom amfiteátri v areáli školy.  Príchod žiakov do školy v súlade so školským poriadkom, t.j. do 7.35 hod., a príchod zamestnancov v súlade s pracovným poriadkom školy.  Súčasne informujem našich žiakov a ich rodičov, že administratívnu agendu - vydávanie potvrdení – sekretariát riaditeľa školy bude riešiť od 16.08.2023 v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 13.00 hod.   Prajem…Čítať ďalej →
Oznámenie o voľných miestach pre žiakov 9.ročníka

Oznámenie o voľných miestach pre žiakov 9.ročníka

Riaditeľka SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec, Vás touto cestou informuje o voľných miestach na našej škole pre žiakov 9.ročníka, ktorí sa v rámci 1.kola prijímacieho konania neumiestnili na stredných školách. Voľné miesta máme v nasledovných učebných a študijných odboroch: Kód a názov učebného resp. študijného odboruvyučovací jazykpočet voľných miest2487 H 01 Autoopravár mechanik      maďarský23661H Murár  vjm   maďarský42683H 11 Elektromechanik -silnoprúdová technikaslovenský83968 M Logistika            slovenský42413 K Mechanik strojov a zariadenímaďarský12426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      slovenský2 SPOLU:21 V prípade záujmu žiaka je potrebné podať prihlášku na prijímacie konanie na 2.kolo najneskôr               …Čítať ďalej →
Oznámenie

Oznámenie

Z organizačných dôvodov na 5.4.2023 riaditeľka školy udeľuje žiakom (okrem II.F, II.NŠ triedy) riaditeľské voľno. Veľkonočné prázdniny: 6.4.2023 - 11.4.2023 Začiatok vyučovania po prázdninách: 12.4.2023 - B týždeň / stredaČítať ďalej →
Vyhláseni volieb členov do školského parlamentu

Vyhláseni volieb členov do školského parlamentu

Zástupca pedagógov rady školy v spolupráci s koordinátorom školského parlamentu vyhlasujú voľby členov do školského parlamentu (ďalej len ŠP) pre školský rok 2022/2023. Dátum volieb: 22.02.2023 Termín podania prihlášky za člena ŠP: 17.02.2023 Počet členov: RŠ stanovila maximálny počet členov Školského parlamentu na deväť (9) Spôsob podania prihlášky za člena ŠP: Printová forma: Tlačenú prihlášku za člena školského parlamentu si kandidát prevezme od koordinátora ŠP. Kandidátom podpísaná prihláška musí byť do stanoveného termínu odovzdaná koordinátorovi ŠP, ktorý potvrdí svojim podpisom jej prijatie. Elektronicky prostredníctvom EduPage: Kandidáti svojou správou z vlastného účtu prostredníctvom EduPage deklarujú záujem o kandidatúru v…Čítať ďalej →
PF 2023

PF 2023

Prajeme Vám všetkým veselého Silvestra a rok plný splnených predsavzatí a pracovných úspechov!   Vidám Szilvesztert és beteljesült fogadalmakban, munkasikerekben gazdag évet kívánunk mindenkinek!Čítať ďalej →