Oznámenie o voľných miestach pre žiakov 9.ročníka

Oznámenie o voľných miestach pre žiakov 9.ročníka

Riaditeľka SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec, Vás touto cestou informuje o voľných miestach na našej škole pre žiakov 9.ročníka, ktorí sa v rámci 1.kola prijímacieho konania neumiestnili na stredných školách. Voľné miesta máme v nasledovných učebných a študijných odboroch: Kód a názov učebného resp. študijného odboruvyučovací jazykpočet voľných miest2487 H 01 Autoopravár mechanik      maďarský23661H Murár  vjm   maďarský42683H 11 Elektromechanik -silnoprúdová technikaslovenský83968 M Logistika            slovenský42413 K Mechanik strojov a zariadenímaďarský12426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      slovenský2 SPOLU:21 V prípade záujmu žiaka je potrebné podať prihlášku na prijímacie konanie na 2.kolo najneskôr               …Čítať ďalej →
Oznámenie

Oznámenie

Z organizačných dôvodov na 5.4.2023 riaditeľka školy udeľuje žiakom (okrem II.F, II.NŠ triedy) riaditeľské voľno. Veľkonočné prázdniny: 6.4.2023 - 11.4.2023 Začiatok vyučovania po prázdninách: 12.4.2023 - B týždeň / stredaČítať ďalej →
Vyhláseni volieb členov do školského parlamentu

Vyhláseni volieb členov do školského parlamentu

Zástupca pedagógov rady školy v spolupráci s koordinátorom školského parlamentu vyhlasujú voľby členov do školského parlamentu (ďalej len ŠP) pre školský rok 2022/2023. Dátum volieb: 22.02.2023 Termín podania prihlášky za člena ŠP: 17.02.2023 Počet členov: RŠ stanovila maximálny počet členov Školského parlamentu na deväť (9) Spôsob podania prihlášky za člena ŠP: Printová forma: Tlačenú prihlášku za člena školského parlamentu si kandidát prevezme od koordinátora ŠP. Kandidátom podpísaná prihláška musí byť do stanoveného termínu odovzdaná koordinátorovi ŠP, ktorý potvrdí svojim podpisom jej prijatie. Elektronicky prostredníctvom EduPage: Kandidáti svojou správou z vlastného účtu prostredníctvom EduPage deklarujú záujem o kandidatúru v…Čítať ďalej →
PF 2023

PF 2023

Prajeme Vám všetkým veselého Silvestra a rok plný splnených predsavzatí a pracovných úspechov!   Vidám Szilvesztert és beteljesült fogadalmakban, munkasikerekben gazdag évet kívánunk mindenkinek!Čítať ďalej →
Vážení rodičia, milí žiaci!

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa koná dňa 5. septembra 2022 o 09:00 hod. Príchod žiakov do školy je v čase od 07:30 do 08:00 hod. Žiaci donesú so sebou písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie bezpriznakovosti.pdfČítať ďalej →

Vážení učitelia, milí žiaci !

Vážení učitelia, milí žiaci, ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro.   Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre mnohých z vás mimoriadne náročné. Pred svoju výzvu sa postavili i učiteľky a učitelia, ktorí sa aj v tejto ťažkej situácii snažili odovzdať žiakom čo najviac. Veľmi si vážim vašu prácu. Zvládli ste to úžasne, s obdivuhodným nasadením.   Vaši učitelia vás vedú k vedomostiam, k pochopeniu seba samého, aj k poznaniu,…Čítať ďalej →

ŽUPNÉ DNI NA ZEMPLÍNE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Srdečne očakávame každého návštevníka - žiakov a ich rodičov, rodiny, učiteľov a každého, koho zaujímajú nové technológie, literatúra, šport, hudba, resp. majú záujem sa pozrieť na zrekonštruovanú historickú budovu bývalého gymnázia. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ŽUPNÉ DNI NA ZEMPLÍNE – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SOŠ TECHNIKY A REMESIEL V KRÁĽOVSKOM CHLMCI Do zaujímavého podujatia Košického samosprávneho kraja pod názvom Župné dni na Zemplíne sa zapojí aj župná Stredná odborná škola techniky a remesiel. Počas celého piatka  verejnosti predstavíme našu inštitúciu netradičnou formou.  Návštevníci budú môcť nazrieť do každodenného života školy, no  pripravený je aj bohatý celodenný program. Tešiť…Čítať ďalej →

Prispievame k ochrane životného prostredia

[vc_row][vc_column][vc_column_text] „Cítil by som sa optimistickejší, pokiaľ ide o svetlú budúcnosť človeka, keby strávil menej času preukazovaním, že dokáže prekonať prírodu, a viac času ochutnávaním jej sladkosti a rešpektovaním jej nadradenosti.“ (E.B. White) V duchu tejto myšlienky sa snaží aj naša škola chrániť prírodu a zapájať sa do rôznych aktivít, ktoré podporujú ekologickejšie myslenie ľudstva. Práve preto sme sa v roku 2021 zapojili do ekologickej recyklácie elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Za túto činnosť bol našej škole udelený Zelený certifikát. Ochrana prírody je pre nás prioritou, pretože si uvedomujeme, že nie sme…Čítať ďalej →