LEŠKA 2024

LEŠKA 2024

Učiť sa, pomáhať a športovať je pre budúci život mladého človeka poslaním aj nevyhnutnosťou. Aj tomuto účelu slúži vedomostnošportová súťaže LEŠKA. Tejto súťaže sa žiaci našej školy zúčastnili po prvýkrát a hneď si ju aj obľúbili. Pre Emila Polláka, Patrika Répasiho, Adama Szabóa a Kristófa Pitoczkyho bol 4. apríl 2024 pekným zážitkom, získaním nových skúsenosti. V spomínanej súťaži na Strednej odbornej škole informačných technológií v Košiciach úspešne reprezentovali našu školu v poskytovaní prvej pomoci, v kvízovej súťaži o Košickom kraji a v športovej súťaži v prekonávaní prekážok. Za ich prístup k súťažiam, preukázaným vedomostiam a športovému majstrovstvu, ktoré nadobudli pod vedením Mgr. Zoltána Jánošíka…Čítať ďalej →
Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč

Našu školu reprezentoval František Ficzu, študent 4. ročníka na celoštátnom kole súťaže Pekná maďarská reč. Je pre nás veľkým potešením, že patril medzi najlepších v krajine. Blahoželáme jemu a jeho učiteľke MJL PhDr. Andrei Pankovics.Čítať ďalej →
Matematický klokan

Matematický klokan

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan sa v tomto školskom roku konala 26. marca 2024. Do súťaže sa každoročne zapájame aj my so žiakmi našej školy. Nebolo to inak ani v tomto školskom roku. Zaujímavé a netradičné úlohy s obrázkami sa žiakom páčia a radi sa zapájajú do riešenia úloh. Do súťaže sa prihlásilo 20 žiakov v kategórii KADET O12 ( 1. a 2. ročník SŠ). Nezvyčajné úlohy ich trocha potrápili, hlavne z časového hľadiska, ale na druhej strane ich veľmi zaujali. Žiaci mali 60 minút na riešenie 24 úloh v troch stupňoch…Čítať ďalej →
KONFERENCIA MLADÝCH V KOŠICIACH

KONFERENCIA MLADÝCH V KOŠICIACH

Dňa 27.03.2024 /streda/, sme s vybranými členmi školského parlamentu absolvovali stretnutie /konferenciu/ v Košiciach.  Cieľom konferencie bolo informovať mladých ľudí o rôznych možnostiach sebarozvoja a uplatnenia sa nielen v Košickom kraji. Na konferencii sme  sa dozvedeli veľa nových informácií o projektoch, do ktorých sa mladí ľudia môžu zapojiť v našom regióne, ako aj o tom, ako tráviť svoj voľný čas zmysluplne. Mali sme možnosť  stretnúť sa s inšpiratívnymi osobnosťami z rôznych oblastí vzdelávania a rozvoja v kontexte inovácií a novodobých možností, ktoré ponúkajú európske projekty a ich reálne uplatnenie v praxi. Prítomní boli aj zástupcovia miestnych samospráv, partneri z neziskového sektora, či súkromnej sféry. Informácie, skúsenosti, ktoré sme na konferencii získali, nás určite budú motivovať…Čítať ďalej →
Ponožková výzva

Ponožková výzva

V utorok 21.3.2024, v spolupráci so školským parlamentom, sme sa na našej škole zapojili do ponožkovej výzvy a tým si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu.  Symbolika dátumu 21.3. je v skutku jednoduchá. Downov syndróm je genetické ochorenie, ktoré vzniká trizómiou 21. páru chromozómu, a preto práve tento dátum. Druhá symbolika je ukrytá v ponožkách, ktoré svojím tvarom najviac pripomínajú tvar chromozómov a ešte do tretice, rozdielne ponožky zase pripomínajú odlišnosť ľudí trpiacich Downovým syndrómom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto skvelej výzvy zapojili. Fotky - Ponožková výzvaČítať ďalej →
Workshop v Košiciach pre členov školského parlamentu

Workshop v Košiciach pre členov školského parlamentu

Dňa 20.3.2024 sa naši členovia školského parlamentu pod vedením koordinátorky zúčastnili workshopu s názvom Prezentačné zručnosti v Košiciach. Hlavným cieľom aktivity bolo pomôcť žiakom získať zručnosti pri prezentácii, ako správne artikulovať, gestikulovať, vystupovať pred publikom a prekonať pocit úzkosti, respektíve použiť základné prezentačné taktiky. Program bol pestrý, členovia školského parlamentu nadobudli skúsenosti a získali prospešné informácie. Čítať ďalej →
Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

Vedomostná súťaž Pekná maďarská reč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, znova otvorila svoje brány. Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 11. 3. 2024 na pôde Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho. Na tomto regionálnom podujatí našu školu reprezentovali žiaci Ficzu František (IV.B trieda) a Nicolas Bodnár (I.B trieda). Súťažiaci si pripravili vlastný text, ktorý predniesli v prvej fáze súťaže. V druhej časti žiaci dostali neznámy text, ktorý odprezentovali po 15 minútach prípravy a interpretácie. Za najzáživnejšiu úlohu sa však považovala tvorba vlastného samostatného súvislého ústneho prejavu. Súťažiaci si mohli vybrať jednu z piatich vopred pripravených tém,…Čítať ďalej →
Pekné zážitky z lyžiarského výcviku

Pekné zážitky z lyžiarského výcviku

Očakávaný lyžiarsky výcvik pre žiakov našej školy sa uskutočnil v dňoch 19. – 23. februára 2024 v Športovo – lyžiarskom stredisku JAHODNÁ pri Košiciach. V peknom prostredí tohto strediska si 15 chlapcov a 5 dievčat pod vedením inštruktorov zjazdového lyžovania Mgr. Zoltána Jánošíka a Mgr. Szilárda Balogha osvojovali základy tohto športu na dobre pripravených zjazdovkách. Pekné počasie a prijateľné snehové podmienky počas celého výcviku sprevádzali účastníkov výcviku. Zvlášť nezabudnuteľných bolo nočné lyžovanie, ktoré pre žiakov bolo zdrojom nových zážitkov, ktorý tento druh športového odvetvia pre svojich milovníkov dokáže ponúknuť. Vhodné ubytovanie a pestrá strava to všetko ešte umocnili a tak po…Čítať ďalej →
MDŽ 

MDŽ 

Pri príležitosti MDŽ sa naša škola zúčastnila akcie, ktorú usporiadalo  mesto Kráľovský Chlmec dňa 7. marca. Naši šikovní žiaci v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy spestrili program ukážkou produktívnych  prác žiakov odboru POZSZ a MSZ. Žiačky odboru KAD pripravovali účesy pre všetky ženy, ktoré sa chceli v tento deň cítiť atraktívnymi a nechali sa skrášliť. Sme radi, že sme sa tejto milej akcie mohli zúčastniť a týmto spôsobom osláviť Deň žien.  Fotky nájdete na našej Facebook stránkeČítať ďalej →
Prírodovedný kvíz

Prírodovedný kvíz

Členovia predmetovej komisie prírodovedných predmetov  pripravili pre študentov štvorročných odborov prírodovednú súťaž. Súťaž sa uskutočnila  5.februára 2024 v spoločenskej miestnosti školy  Súťažili štvorčlenné družstvá z každej triedy v kategórii z fyziky, matematiky, chémie, biológie a Nobelovej ceny. V prvej časti súťaže si súťažiaci z ponúknutých možností vyberali správne odpovede. V druhej časti riešili hlavolamy, priraďovali správne vynálezcov k vynálezom a odpovedali na rôzne prírodovedné otázky. Študenti pristupovali k súťaži s veľkým záujmom. Vyhodnotenie prírodovedného kvízu 2023/2024Kvíz Otázky Logické úlohyVynálezy JavySpolu bodyPoradieI.A72142166.I.B105133223.II.A101231174.II.B64464241.III.A82151174.III.B84264241.Čítať ďalej →