Ochrana života a zdravia

Ochrana života a zdravia

Prváci a druháci sa 20.septembra 2023 zúčastnili Dňa ochrany života a zdravia. Ráno sa oboznámili s denným programom, boli poučení o bezpečnosti pri pochode. Veľký kopec sme zdolali po dlhšej prechádzke, odmenou bol prekrásny výhľad. Občerstvii sme sa a oboznámili so základmi topografie a následne zamierili do vytýčeného cieľa, mestského ihriska. Tam sa začali futbalové zápasy a iné loptové hry. Medzitým jedna skupina zúročila svoje topografické znalosti a vyhľadala informácie, ktoré pamätali aj lepšie časy. Deň ochrany a života a zdravia vyhodnotil na mestskom ihrisku pán učiteľ  Mgr.Zoltán Jánošík. Krajské kolo v cezpoľnom…Čítať ďalej →
Medzibodrožský kultúrny festival

Medzibodrožský kultúrny festival

Aj tento rok pripravilo mesto Kráľovský Chlmec obľúbený Medzibodrožský kultúrny festival. Počas trojdňového podujatia nechýbali vystúpenia známych hudobníkov a bohatý kultúrny program. Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci bola tiež súčasťou tradične sa konajúceho Medzibodrožského kultúrneho festivalu. Oslavy začali slávnostným vinobraneckým sprievodom, kde naši žiaci reprezentovali našu školu v kostýmoch šachových figuriek, vyhotovených na našej škole. Okrem sprievodu sa naša škola prvýkrát zapojila do výstavy ovocia a zeleniny, organizovaného Slovenským zväzom záhradkárov v Kráľovskom Chlmci. Náš kreatívny stánok upútal pozornosť návštevníkov svojou originalitou a dizajnom. Návštevníci festivalu sa mohli…Čítať ďalej →
Slávnostné ukončenie školského roku

Slávnostné ukončenie školského roku

Dňa 30. júna 2023 sa všetci žiaci a učitelia zhromaždili na školskom dvore, aby uzavreli školský rok. Ukončenie školského roku 2022/2023 sa nieslo v slávnostnej nálade. Riaditeľka školy ocenila žiakov za výborný prospech, vzorné správanie. Nasledovalo odovzdanie diplomov a vecných darov za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach.sČítať ďalej →
Triedny výlet II.B triedy

Triedny výlet II.B triedy

Ak koniec školského roka, tak triedny výlet...  II.B trieda vyrazila v dňoch 28.-29. júna na Zemplínsku Šíravu. V rekreačnej oblasti Medvedia hora si pri turistike užili krásu okolitej prírody. Opekanie slaniny, spoločné varenie guláša a hry budovali súdržnosť celej triedy. Čítať ďalej →
Exkurzia do Botanickej záhrady

Exkurzia do Botanickej záhrady

Žiaci III.A triedy odboru LOG a POZSZ sa zúčastnili exkurzie Botanickej záhrady UPJS Košice. Mali sme možnosť obdivovať skleník plný zaujímavých a netradičných tropických rastlín, mäsožravých rastlín, paliem, rybičiek plávajúcich v malých jazierkach, vodné kvety, ako aj pichľavú kvitnúcu krásu kaktusov rôznych veľkostí a tvarov. Nad hlavami nám poletovalo desiatky nevšedných exemplárov, v nainštalovanej liahni sme mohli pozorovať všetky fázy zrodu motýľa. Najčerstvejšie motýlie prírastky nehybne viseli v boxe, pripomínali netopiere, iné skôr polámané dáždniky. Motýle nás všetkých prekvapili svojou veľkosťou a farebnosťou. Súčasťou botanickej záhrady je aj mini zoo, kde sme mali možnosť sa…Čítať ďalej →
XIII. ročník Športovej olympiády pre žiakov základných škôl Medzibodrožia

XIII. ročník Športovej olympiády pre žiakov základných škôl Medzibodrožia

Šport je súčasťou každej vyspelej spoločnosti. Škola so svojou nezastupiteľnou funkciou v organizovaní rôznych aktivít  je právom považovaná za  matku skutočného ľudského života. Športová olympiáda pre žiakov základných škôl v Medzibodroží, ktorej 13. ročník bol 27. júna 2023 organizovaný v SOŠTaR v Kráľovskom Chlmci je obrazom toho, keď sa súťaživosť a zvyšovanie výkonnosti pretavujú do športového charakteru mladého človeka. Táto idea je vlastná nielen pre organizátorov, ale aj pre zúčastnené školy.Čítať ďalej →
Kurz ochrany života a zdravia

Kurz ochrany života a zdravia

Dvadsaťdeväť žiakov z III.A a III.B triedy sa od pondelka do stredy (19.06. – 21. 06. 2023) zapojili do trojdňového kurzu s názvom ,,Kurz ochrany života a zdravia“. Prvý deň, kurzu sme vyrazili na mestský amfiteáter, ako aj iné dni kurzu, a začiatok dňa sme zahájili nástupom, oboznámením sa s BOZ na výlete, vychádzke a exkurzií a kontrolovaním účasti. Neskôr sme sa presunuli do mestského športového areálu, kde sme preberali poznatky tematickej oblasti - ,,Riešenie mimoriadnych udalostí“ (civilná ochrana a zdravotná príprava). V druhej časti dňa sme sa venovali športovým činnostiam z tematickej časti – ,,Zaujímavé technické a športové činnosti“. Druhý deň kurzu…Čítať ďalej →
Fókusové stretnutie s koordinátorkou participácie KSK na pôde našej školy

Fókusové stretnutie s koordinátorkou participácie KSK na pôde našej školy

Dňa 08.06.2023 na 4. VH nás navštívila koordinátorka participácie Ing. Tünde Erényi s kolegyňou v zastúpení KSK a zástupca divadla Thália, ktorý poskytol informácie o divadle Thália, o možnostiach spolupráce a o skutočnosti, že po Covidovom období sa znížil záujem zo strany ľudí sa kultúrne vzdelávať. Úlohou stretnutia bolo prediskutovať výsledky dotazníka, ktorého cieľom bolo mapovanie kultúrneho správania jednotlivých cieľových skupín, ich potreby, podnety, bariéry ktoré bránia zapájať sa do kultúrneho života ako aj do života tohto divadla. Na 5. VH sa do diskusie zapojili aj učitelia. Podobne ako žiaci, tak aj učitelia  mali…Čítať ďalej →
Deň detí

Deň detí

Pri príležitosti Dňa detí, žiaci školského parlamentu vyhlásili nefinančnú zbierku pre deti v detskom domove, ktorý sídli v našom mestečku. Do dobrovoľnej zbierky sa zapojili žiaci našej školy, pedagogickí zamestnanci, ako aj vedenie školy. Medzinárodný deň detí sa oslavuje každý rok 1. júna, ako symbolika radosti, pohody a bezstarostnosti detských čias. Deň detí by mal zároveň slúžiť aj ako pripomienka práv a potrieb detí, čo je  dôležité aj z pohľadu dospelých. Pevne veríme, že aj takouto formou sa nám, aspoň čiastočne, podarilo prispieť k ich krásnemu sviatku a ukázať im, že sú pre nás aj pre svet dôležití bez ohľadu…Čítať ďalej →
ZRUČ SEO

ZRUČ SEO

Predmetová komisia elektrotechnických a strojárskych predmetov SOŠ techniky a remesiel – Kráľovský Chlmec, vyhlásila medzitriednu súťaž, ZRUČ SEO, ktorá sa konala dňa 25. mája 2023, v areáli školy v Kráľovskom Chlmci.                                                Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie krídlovej matice. Súťaž  mala podporiť rozvoj kreatívneho  myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie boli v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení, v ktorom sa zúčastnili 2 žiaci, mechanik elektrotechnik - súťaže sa zúčastnili 2 žiaci,  av odboreprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, v ktorom sa súťaže zúčastnili 2 žiaci. V učebnom odbore autoopravár – mechanik sa súťaže zúčastnili 2 žiaci.                                                          Súťaž sa…Čítať ďalej →