Triedny výlet 1.C

Triedny výlet 1.C

Územie  mesta Kráľovský Chlmec je od novoveku sústavne obývané. Objavili sa tu kimmeri, kelti, vandali a slovania. Od konca 9. storočia toto územie obývajú najmä Maďari.Po vzniku Maďarského kráľovstva, osada a celé Medzibodrožie sa stalo súčasťou Zemplínskej župy.  Začiatkom 14. storočia pápežskí vyberatelia daní objavili vyspelú osadu s kamenným kostolom – gotickú podobu dnešného rímsko katolíckeho kostola.  Od polovice 15. storočia osadlenosť bola povýšená na zemepánske mesto. O tom svedčí aj historická pečať mesta s erbom.  Začiatkom 16. storočia Péter Perényi postavil hrad na vyvýšenine nad mestom, ktorého zrúcaniny dnes poznáme pod menom Csonkavár. V 17. storočí mesto dočasne patrilo pod Sedmohradské kniežatstvo, kedy Lórantffy Zsuzsanna, vdova Györgya Rákócziho I. dala postaviť v meste…Čítať ďalej →
Okamihy z triedneho výletu II.B triedy zo dňa 26.6.2024 pri Rybníku Biel. 

Okamihy z triedneho výletu II.B triedy zo dňa 26.6.2024 pri Rybníku Biel. 

Bol to príjemne strávený deň v prírodnom prostredí pri jazere. Žiaci sa mohli venovať svojim záľubám, rybolovu, iní vareniu gulášu, loptovým hrám, spoločenským hrám, bedmintonu. Pri chutnom guláši sme sa dobre porozprávali a vyhodnotili sme túto aktivitu ako príjemne strávený deň v prírode, ktorý by sme si mohli zopakovať aj v budúcnosti. Bola to dobrá teambuildingová aktivita. FotoalbumČítať ďalej →
Deň úsmevu

Deň úsmevu

Je nespochybniteľné, že chudoba a sociálne nerovnosti majú vplyv na mnohé rodiny v našom okolí. Deti z detských domovov a deti z rodín s finančnými problémami čelia mnohým výzvam a obmedzeniam, ktoré ovplyvňujú ich vzdelávanie a životný rozvoj. Mnoho detí trápi nedostatok základných životných potrieb a kvalitného vzdelania kvôli nedostatku finančných prostriedkov v ich rodinách.  Podporiť  sa rozhodla prostredníctvom verejnej zbierky Deň úsmevu 2024 aj naša škola. Dobrovoňíci, žiaci dňa 25.06.2024 v meste Kráľovský Chlmec prispeli k tomu aby mohla Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zlepšiť kvalitu života týchto detí. Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť, vďaka za každý cent. Vyzbieraná…Čítať ďalej →
Tematický týždeň na škole – Fashion week

Tematický týždeň na škole – Fashion week

V týždni od 10.6.2024 do 14.6.2024 prebehla na našej škole akcia organizovaná žiakmi školského parlamentu s názvom Tematický týždeň - Fashion week. Každý deň v týždni bol výzvou pre žiakov, učiteľov, ale aj ostatných zamestnancov školy.  Vystriedali sa témy: teplákový deň, biznis oblečenie, celebrity look – alike day, black/white deň a Rock and Hip Hop day. Chceli by sme sa poďakovať všetkým žiakom, učiteľom, pracovníkom školy, ktorí sa do tejto výzvy s chuťou zapojili a rozhodli sa zaujať svojím zovňajškom. 1. deň 2. deň 3. deň 4. deň 5. deňČítať ďalej →
Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Zástupcovia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Trebišova navštívili tretiakov našej školy dňa 13.6.2024. Žiakom boli poskytnuté zaujímavé a prospešné informácie o nasledovných možnostiach: čo ďalej po skončení štúdia, aké sú podmienky zaradenia do evidencie, ktoré sú určené zákonom o službách zamestnanosti, aké sú povinnosti nezamestnanej osoby, kedy má človek nárok na dávku v nezamestnanosti alebo na inú formu zabezpečenia,  dôležité internetové stránky ako napr. www.worki.sk, www.trendyprace.sk, www.minedu.sk, www.uips.sk, www.schoolsin.eu, www.rozvojkariery.sk, www.icm.sk, www.topjobs.sk Na záver mal každý žiak možnosť si urobiť test osobnosti, ktorý pomáha pri výbere povolania RIASEC, vypracovaný psychológom Johnom L. Hollandom. Fotky - Beseda o pracovných možnostiachČítať ďalej →
Startup 2024

Startup 2024

Startup sem, startup tam, všetci máme startupy a pritom nikto nevie, čo to presne znamená – každý si ho totiž vykladá podľa seba. Otvorili ste si kaviareň? Super, máte startup. Aspoň takto si to vysvetľujú niektorí z nás. Práve toto zmýšľanie urobilo za posledné roky zo slova „startup“ jedno sprofanované slovo, používané na pomaly každú novovzniknutú firmu.  Prečo sa teda volá startup startupom a čo odlišuje startup od iných novovzniknutých spoločností? Je jasné, že zelovoc startupom asi nikdy nebude, či? Je úplne jedno, kde svoj startup založíte a koľko máte rokov. Garáž, pivnica…Čítať ďalej →
Exkurzia v Borši a Sátoraljaújhelyi

Exkurzia v Borši a Sátoraljaújhelyi

Žiaci prvého a druhého ročníka sa v posledný aprílový deň zúčastnili na netradičnej hodine literatúry, dejepisu a vlastivedy. V kaštieli Rákocziho v Borši sme si prehĺbili vedomosti o živote vládnuceho kniežaťa a boji za slobodu. Potom sme kráčali po náučnom chodníku na brehu Bodrogu. Popoludnie sme strávili v Múzeu Ferenca Kazinczyho v Sátoraljaújhelyi, kde sme hravou formou spoznávali divočinu a históriu nášho regiónu. Tým sa exkurzia ešte neskončila, pretože o nadobudnutých vedomostiach musíme samozrejme referovať na hodinách literatúry.Čítať ďalej →
Kaderník Medzibodrožia

Kaderník Medzibodrožia

23. apríla 2024 bol organizovaný Strednou odbornou školou techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec VII.ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA - BODROGKÖZ FODRÁSZA“. Aj tento rok súťaž zaznamenala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spojiť mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do súťaže sa prihlásilo 6 stredných odborných škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja, z Maďarska a 2 profesionálne kaderníčky. Práce súťažiacich hodnotila päťčlenná medzinárodná odborná porota. Účastníci mohli preukázať svoju tvorivosť v troch kategóriách – Audrey Hepburn, Pánsky Moderný strih a Minnie Mouse. Výsledky…Čítať ďalej →
Alma Mater 2024

Alma Mater 2024

Mnoho mladých ľudí si kladie otázku, čo ďalej po strednej škole. Cieľom podujatia Alma Mater 2024 – Miniveľtrh vysokých škôl bolo ukázať stredoškolákom, že študovať doma sa oplatí.   Ministerstvo školstva po prvýkrát prepojilo žiakov a vysoké školy v Košiciach, kde sa zišlo až dvadsať slovenských univerzít.  Vďaka tomu si žiaci mohli zistiť to, čo ich zaujíma a to priamo od študentov konkrétnych vysokých škôl. Žiaci III. A a B triedy našej školy sa tiež zúčastnili tohto unikátneho projektu, kde spoznali ponuku slovenských vysokých škôl a dozvedeli sa viac o možnosti získania štipendia.Čítať ďalej →
Erasmus+ – Odborný výcvik v Egri

Erasmus+ – Odborný výcvik v Egri

Druháci a tretiaci našej školy sa v rámci programu Erasmus+ v dňoch 7.-20.apríla 2024 zúčastnili odborného výcviku v meste Eger. Erasmus podporuje študujúcich v odbore a ich vyučujúcich tým, že im umožňuje získavať prax v zahraničí a týmto sa zlepšuje kvalita výučby. Program napomáha aj zlepšovaniu partnerských vzťahov medzi školami aj firmami, podporuje vytváranie pevnejších zväzkov medzi praktickým a teoretickým vyučovaním, ba aj na pracovnom trhu.  Devätnásť študentov bolo zadelených do jednotlivých firiem. Programátori CNC strojov a zariadení  boli pridelení do TOBROCO-GIGANT firmy. Kaderníčky získali prax v PAPA THOMAS Kft. kaderníctve. AGRIA DRINK Kft. prijalo študentov logistiky. Tí sa dostali do všetkých oddelení firmy, účtovanie,…Čítať ďalej →