Prvá písomná zmienka o škole je z roku 1870, kedy v Kráľovskom Chlmci vznikla živnostenská spoločnosť, ktorá sa zaoberala aj s prípravou učňov. V roku 1896 pri obecných školách pôsobila škola s tromi vyučujúcimi, ktorí pripravovali učňov. Neskôr v roku 1906 v Kráľovskom Chlmci vzniklo zariadenie na výučbu a prípravu učňov pod názvom Učňovská škola, ktorá sa sústredila na praktickú prípravu učňov. Počnúc rokom 1907 bolo zriadené v Kráľovskom Chlmci.
Živnostenské spoločenstvo s predsedom Aczélom Izidorom. V roku 1910 sa rozšírila škola, v ktorej sa vyučovalo dvakrát v týždni v popoludňajších hodinách. Značný rozvoj odborného vzdelávania nastal v roku 1927 zriadením Okresného živnostenského spoločenstva v Kráľovskom Chlmci. Súbežne s okresným živnostenským spoločenstvom sa rozvíjala aj inštitúcia na prípravu učňov, v ktorej sa vyučovali nasledujúce profesie: murár, klampiar, drotár, stolár, kováč, zámočník, cestár, dámsky a pánsky krajčír, obuvník, holič, kaderník, klobučník, medovnikár, čipkár, gombikár, mäsiar-údenár, obchodník, zmrzlinár. Do roku 1939 sa toto zariadenie pre učňov nazýva Miestna učňovská škola, neskôr Miestna živnostenská učňovská škola. Po druhej svetovej vojne sa končí éra živnostenského spoločenstva, Miestnu živnostenskú učňovskú školu vystrieda Učňovská škola miestneho hospodárstva. V roku 1960 bola založená Učňovská škola, v ktorej postupne sa menili aj odbory (strojný mechanik, maliar a natierač, murár, predavač, krajčírka, holič-kaderník, automechanik, stolár, tesár). Popri dennom štúdiu sa zriadila večerná škola pracujúcich pre profesie elektrikár, zámočník, stolár.
V roku 1984 školu prevzal závod SEZ Krompachy, zmenil sa názov školy na Stredné odborné učilište elektrotechnické, Kráľovský Chlmec.
Od 1. 1. 1991 SOU E v Kráľovskom Chlmci sa stalo samostatným právnym subjektom; zriaďovateľom je MH SR. Od roku 1993 na škole sa začala príprava mládeže aj v štvorročných študijných odboroch s maturitou.
Od 1. 9. 2001 názov školy je Stredné odborné učilište, Kráľovský Chlmec. Od 1.9.2005 došlo k zlúčeniu SOU a DOŠ Kráľovský Chlmec a škola dostala názov SPOJENÁ ŠKOLA S ORGANIZAČNÝMI ZLOŽKAMI SOU A DOŠ KRÁĽOVSKÝ CHLMEC.
Dňom 1. 9. 2008 došlo k zlúčeniu Spojenej školy s organizačnými zložkami DOŠ a SOU Kráľovský Chlmec a Spojenej školy s organizačnými zložkami SOUŽ a OA Čierna nad Tisou. Nový názov školy je Spojená škola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec.