I. miesto na štátnom kole Pekná maďarská reč

Vedomostná súťaž Pekná maďarská reč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, znova otvorila svoje brány. Štátne kolo súťaže sa uskutočnilo 19.-21. 4. 2023 na pôde Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho.

Na tomto regionálnom podujatí našu školu reprezentovala žiačka BEATRIX SZOPKOVÁ (III.D trieda). Súťažiaci si pripravili vlastný text, ktorý predniesli v prvej fáze súťaže. V druhej časti žiaci dostali neznámy text, ktorý odprezenItovali po 15 minútach prípravy a interpretácie. Za najzáživnejšiu úlohu sa však považovala tvorba vlastného samostatného súvislého ústneho prejavu. Súťažiaci si mohli vybrať jednu z piatich vopred pripravených tém, na prípravu súťažnej úlohy mali 20 minút, potom ju predniesli porote. Beatrix Szopková vo IV. kategórii obsadila prvé miesto.

Ďakujeme obidvom žiačke za jej usilovnú prácu a smelé vystúpenie a víťazke prajeme veľa šťastia a úspechov.