Deň ochrany života a zdravia

Dňa 18.05. 2023 sa uskutočnila akcia ,,Deň ochrany života a zdravia“.  Tentoraz však DOŽaZ mal teoretický charakter, keďže nám počasie nedovolilo uskutočnenie programu  v prírode. Tohto programu sa zúčastnili žiaci z II.A a II.B triedy.

Celý program, Dňa ochrany života a zdravia, sa skladal z dvoch častí. Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín a zúčastňovali sa striedavo dvoch aktivít. Prvá časť akcie sa venovala dokumentárnemu filmu o katastrofe v Černobyle, a druhá časť programu sa venovala interaktívnej prednáške o teórii z oblasti civilnej ochrany.

Film aj interaktívna prednáška podala žiakom užitočné a cenné informácie o tom, aké veľké nebezpečenstvo hrozí ľudstvu nielen pri jadrových katastrofách ale aj pri iných živelných pohromách.

Žiaci sa počas tohto dňa naučili podať prvú pomoc, získali dôležité informácie o tom, ako sa správať a čo robiť v mimoriadnych situáciách a pri živelných pohromách.