Oznámenie o voľných miestach pre žiakov 9.ročníka

Riaditeľka SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec, Vás touto cestou informuje o voľných miestach na našej škole pre žiakov 9.ročníka, ktorí sa v rámci 1.kola prijímacieho konania neumiestnili na stredných školách.

Voľné miesta máme v nasledovných učebných a študijných odboroch:

Kód a názov učebného resp. študijného odboruvyučovací jazykpočet voľných miest
2487 H 01 Autoopravár mechanik      maďarský2
3661H Murár  vjm   maďarský4
2683H 11 Elektromechanik -silnoprúdová technikaslovenský8
3968 M Logistika            slovenský4
2413 K Mechanik strojov a zariadenímaďarský1
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      slovenský2
 SPOLU:21

V prípade záujmu žiaka je potrebné podať prihlášku na prijímacie konanie na 2.kolo najneskôr                do 07.06.2023 vrátane.