Exkurzia v Borši a Sátoraljaújhelyi

Žiaci prvého a druhého ročníka sa v posledný aprílový deň zúčastnili na netradičnej hodine literatúry, dejepisu a vlastivedy. V kaštieli Rákocziho v Borši sme si prehĺbili vedomosti o živote vládnuceho kniežaťa a boji za slobodu. Potom sme kráčali po náučnom chodníku na brehu Bodrogu. Popoludnie sme strávili v Múzeu Ferenca Kazinczyho v Sátoraljaújhelyi, kde sme hravou formou spoznávali divočinu a históriu nášho regiónu. Tým sa exkurzia ešte neskončila, pretože o nadobudnutých vedomostiach musíme samozrejme referovať na hodinách literatúry.