Tematický týždeň na škole – Fashion week

V týždni od 10.6.2024 do 14.6.2024 prebehla na našej škole akcia organizovaná žiakmi školského parlamentu s názvom Tematický týždeň – Fashion week. Každý deň v týždni bol výzvou pre žiakov, učiteľov, ale aj ostatných zamestnancov školy. 

Vystriedali sa témy: teplákový deň, biznis oblečenie, celebrity look – alike day, black/white deň a Rock and Hip Hop day.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým žiakom, učiteľom, pracovníkom školy, ktorí sa do tejto výzvy s chuťou zapojili a rozhodli sa zaujať svojím zovňajškom.