Prostredníctvom Školského parlamentu sa študentom ponúka možnosť ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Školský parlament je tvorená študentmi, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali.

Základné úlohy členov Školského parlamentu

 1. vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
 2. podieľajú sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
 3. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,
 4. volí zástupcu žiakov do rady školy
 5. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

Zloženie školského parlamentu:

 • Predseda ŠP: Illés Félix Maximiliam, III.B trieda, ME
 • Podpredseda ŠP: Szepesiová Cyntia, III.C trieda, KAD

Členovia:

 • Juhász Juraj, II.A trieda, POZSZ
 • Boháčová Rebeka, II.C trieda, KAD
 • Csókaová Mária, II.C trieda, KAD
 • Šišková Rebeka, II.C trieda, KAD
 • Szopková Beatrix, I.NŠ tried, VLK
 • Timková Madléna, I.A trieda, LOG
 • Patakyová Vivien, I.A trieda, POZSZ
 • Üveges Bence, I.B trieda, ME
 • Šmajda Erik, I.B trieda, ME