Prostredníctvom Školského parlamentu sa študentom ponúka možnosť ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Školský parlament je tvorená študentmi, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali.

Základné úlohy členov Školského parlamentu

 1. vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
 2. podieľajú sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
 3. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,
 4. volí zástupcu žiakov do rady školy
 5. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

Zloženie školského parlamentu:

 • Predseda ŽŠR: Illés Félix Maximiliam, II.B trieda, ME
 • Predseda ŽŠR: Illés Félix Maximiliam, II.B trieda, ME
 • Tajomník: Kissová Miriam, II.A trieda, LOG

Členovia:

 • Baloghová Sofia, I.A trieda LOG
 • Juhász Juraj, I.A trieda POZSZ
 • Boháčová Rebeka, I.C trieda KAD
 • Csókaová Mária, I.C trieda KAD
 • Szepesiová Cyntia, II.C trieda KAD
 • Szopková Beatrix, III.D trieda KAD