Plán akcií na mesiac apríl 2023
3.apríl 2023 (A/pondelok)Exkurzia do  Enviromentálneho vzdelávacieho zariadenia pri príležitosti Svetového dňa vody (exkurzia presunutá z marca) Michalovce
Triedy: I.A, I.B, II.A LOG; Mgr. Beáta Csatlósová;  Mgr. Gabriela Geri Tamašková – celý deň
Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová
4.apríl 2023 (A/utorok)Exkurzia do firmy Budamar
Ing. Katarína Krížová, Ing. Helena Kovácsová Triedy: III.A LOG+POZSZ vjs, III.B ME+MSZ vjm 10:10-14:00, Firma Budamar, Čierna nad Tisou
Zodp.: Ing. Katarína Krížová
4.apríl 2023 (A/utorok)Veľkonočné trhy
Recepcia v kaderníckom salóne žiaci III.D KAD vjm s školského parlamentu – 10:00 – 17:00
Zodp.: Mgr. Katarína Banyková, školský parlament
5.apríl 2023 (žiaci RV) (A/streda)Aktualizačné vzdelávanie pre PZ
1.skup.: Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ – 7 hod.;  Mgr. Beáta Csatlósová
2.skup.: Reforma obsahu a foriem vzdelávania – 6 hod.; Ing. Milan Varady,PhD
3.skup.: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie – 7 hod.; Ing. Judita Diószeghyová
Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics, garant AV
6.apríl 2023 – 11.apríl 2023Veľkonočné prázdniny; žiaci školy
11.apríl 2023 (B/utorok)Aktualizačné vzdelávanie pre PZ
1.skup.: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie – 7 hod.; Ing. Judita Diószeghyová
2.skup.: Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ – 7 hod.;  Mgr. Beáta Csatlósová
3.skup.: Reforma obsahu a foriem vzdelávania – 6 hod.; Ing. Milan Varady,PhD
Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics, garant AV
12.apríl 2023   (B/streda)Súťaž   Z R U Č  SEO
Arpád Tamók, Ing. Tibor Sáradi, Žiaci: I.B ME vjm SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola,  Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, dielňa A3; 7:45 – 13:30
Zodp.: Arpád Tamók
13.apríla 2023 (B/štvrtok)Súťaž   Z R U Č  SEO
Jiří Klika, Ing. Eleonóra Balogová;  Žiaci: I.C AUO vjm SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola,  Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, dielňa P39; 7:45 – 13:30
Zodp.: Jiří Klika
14.apríl 2023 (B/piatok)  Súťaž   Z R U Č  SEO
Arpád Tamók, Ing. Katarína Krížová;  Žiaci: I.A POZSZ vjs SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola,  Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, dielňa A3; 7:45 – 13:30
Zodp.: Arpád Tamók
14.apríl 2023 (B/piatok)  Petőfi 200 diákutaztatási program – Petőfi az étlapon c.kiállitás Nyiregyháza – Maďarsko, Celý deň – vybraní žiaci zI.B, I.C, II.B, II.C, III.B, III.C, III.D; Mgr. Gréta Dobos, PhDr.Pankovics Andrea
Zodp.: Mgr. Gréta Dobos
17 – 21.apríl 2023 (A/pondelok-piatok)  Kreatívna tvorba plagátov s tematikou  „Deň Zeme“ 
pod vedením školského parlamentu/ súťaž o najkrajší plagát s tematikou „Deň Zeme“ – záujemcovia, ktorí sa zapoja do danej aktivity – Vyhodnotenie:  24.04.2023, cez edupage
Zodp.: Mgr. Katarína Banyková
18.apríl 2023  (A/utorok)Príprava Medzinárodnej kaderníckej súťaže
Bc. Veronika Molnár, Bc. Stela Baloghová, Arpád Bányácski, Jiři Klika, Ing. Judita Diószeghyová, Mgr. Katarína Banyková, Mgr. Márk Orosz Mestský úrad, Kráľovský Chlmec – veľká sála 8:00-15:00
Zodp.: Bc. Veronika Molnár
19.apríl 2023 (A/streda)Medzinárodná kadernícka súťaž „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“
Bc. Veronika Molnár, Bc. Stela Baloghová, Arpád Bányácski, Bc. František Nagy, Jiři Klika, Ing. Andrea Bernátová, Ing. Helena Kovácsová, Ing. Judita Diószeghyová, Mgr. Katarína Banyková, Mgr. Gabriela Geri Tamašková, Mgr. Márk Orosz Mestský úrad, Kráľovský Chlmec – veľká sála – 8:00-15:00
Zodp.: Bc. Veronika Molnár
19.apríl 2023 (A/streda)Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov za III. štvrťrok do 12:00 hod.
Zodp.: ZRTV
20.apríl 2023 (A/štvrtok)Zasadnutie PRK SEP
členovia PRK – odborná učebňa B4 -15:00
Zodp.: Ing. Eleonóra Balogová
20.apríl 2023 (A/štvrtok)Deň narcisov – Liga proti rakovine
Ing. Bernáthová A./  vybraní žiaci II.A a III.A
Areál školy a mesto Kráľovský Chlmec
Zodp.: Ing. Andrea Bernáthová
20.apríl 2023 (A/štvrtok)  VAY NAPOK – Medzinárodný futbalový turnaj
Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon  Celý deň;   Sárospatak – Maďarsko; Výber 8 žiakov na futbal a 2 žiaci zo ŠP; Mgr. Márk Orosz, Mgr. Katarína Banyková
Zodp.: Mgr. Márk Orosz
20.-21.apríl 2023 (A/ štvrtok – piatok)Súťaž Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč, štátne kolo /PhDr. Pankovics A., Szopková Beatrix z III.D tr./ Celý deň, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Košice   Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics
21.apríl 2023 (A/piatok)Otvorená vyučovacia hodina z ekonomických predmetov – 6.VH II.A LOG vjs – ADK; vyhodnotenie OVH na 7.VH učitelia ekonomických a logistických predmetov, ostatní vyučujúci podľa záujmu, vedenie školy   Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková
21.apríl 2023 (A/piatok)Klasifikačná pedagogická rada za III. štvrťrok šk. r. 2022/2023   14:10 hod., spoločenská miestnosť, SOŠ techniky a remesiel Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola,  Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
21.apríl 2023 (A/piatok)Deň Zeme/ Čistiaca aktivita v  areáli školy a v meste Kráľovský Chlmec, Areál školy, mesto Kráľovský Chlmec na lokalite určenom MsÚKCH. Žiaci III.A LOG; 08:00-12:00            Mgr. Banyková Katarína   Zodp.: Mgr. Banyková Katarína
23.apríl 2023 – 13.máj 2023Erasmus+ – Budapesť – odborná stáž pre vybraných žiakov II.A LOG vjs – 6ž, III.A LOG vjs – 3ž, II.A POZSZ vjs – 4ž, III.A POZSZ vjs – 3ž, II.B MSZ vjm – 3ž, II.B ME vjm – 3ž, III.B MSZ vjm – 1ž, III.B ME vjm – 1ž Pedagogický dozor: 23.04.2023 – 03.05.2023 – Mgr.Dobos G., Mgr.Dobosová V., Bc.Dobos I. 02.05.2023 – 13.05.2023 – Mgr.Geri Tamašková G., Ing. Vassová E., Tamók A.   Zodp.: Mgr. Gabriela Geri Tamašková
26.apríl 2023 (B/streda)Futbalový turnaj medzi žiakmi našej školy v rámci programu „Športom pre zdravie – zdravý životný štýl“   Mgr. Márk Orosz, Ing. Helena Kovácsová, vybraní žiaci     Multifunkčné ihrisko a amfiteáter SOŠ T a R Kr.Chlmec     7:30 – 13:00   Zodp.: Mgr. Márk Orosz-turnaj, Ing. Helena Kovácsová-prezentácia
26.apríl 2023  (B/streda)Zasadnutie PRK PVP
Učebňa B6 SOŠ TaR – MSZéMSzakközépiskola Kráľovský Chlmec – členovia PRK PVP
Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová  
24-28.apríl 2023 (B/pondelok – piatok)Triedne aktívy
Zodp.: TU jednotlivých tried
apríl 2023Prečo je spánok dôležitý?!
Žiaci I.A, I.B, I.C triedy – na zastupovaných VH
Zodp.: Mgr. Katarína Banyková
Spracovala:  Mgr. Enikő Pogányová 30.03.2023
Schválila riaditeľka školy: …………………………………………… Mgr. Enikő Pogányová