Plán akcií na mesiac november 2023

Plán akcií na mesiac november 2023

V mesiaci november2023  Beseda na tému šikana /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.A, I.B, I.C, I.D triedy/Na zastupovaných hodinách, resp. na hodinách výchovného charakteru Triedy podľa rozvrhu hodín, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. ChlmecZodpovedný: Mgr. Katarína Banyková  7. november 2023iBOBOR2022 – informatická súťaž – kategória SENIOR / žiaci III.A, III.B podľa zoznamu, Mgr. Csatlósová / 2. a 3. VH, Učebňa B5,  SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. ChlmecZodpovedný: Mgr. Beáta Csatlósová  7. november 2023Literárna súťaž Legere – Legere Irodalmi Verseny II. kolo /Üveges Bence I.B, Illés Félix…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac október 2023

Plán akcií na mesiac október 2023

01. október 2023 (nedeľa)Štafeta Magna maratón 4x¼ (42,195 km) / Pollák Emil IV.A, Kántor Alexander IV.A, Illés Félix Maximiliám III.B  Ede Anthony I.C/ celý deň, KošiceZodpovedný.: Mgr. Zoltán Jánošík02. október 2023 (A/pondelok)Školenie kaderníkov „Spoločenské účesy” / I.D KAD, II.C KAD, III.C KAD,  Bc. Stela Baloghová Bc. Veronika Molnár, Ing. Judita Diószeghyová / 9:30 -14:30 , SOŠ TaR Kráľ. Chlmec, A11-A12Zodpovedný.:  Bc. Veronika Molnár03.október 2023 (A/piatok)Plenárne zasadnutie ZŘPŠ a následne triedne aktívy 14:00, SOŠ TaR Kráľ. Chlmec, spoločenská miestnosť / miestnosti podľa zadelenia Zodpovedný: TU14.október 2023 (sobota)Prezentácia školy na Svätomartinskom festivale – LibaGaliba Celý deň,…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac jún 2023

Plán akcií na mesiac jún 2023

1. jún 2023Zbierka pre deti v detskom domove pri príležitosti Dňa detí/žiaci školského parlamentu/ od 29.05.2023 do 31.05.2023, kabinet ŠP Zodp.: Mgr. Katarína Banyková1. jún 2023Zážitkové učenie – vyučovanie mimo budovy školy /podľa záujmu vyučujúcich/   Amfiteáter, SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodp.: vyučujúci podľa záujmu2. jún 2023 /žiaci RV, A týždeň-piatok/Aktualizačné vzdelávanie pre PZ 1.skup.: Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ – 7 hod.;  Mgr. Beáta Csatlósová 2.skup.: Reforma obsahu a foriem vzdelávania – 6 hod.; Ing. Milan Varady, PhD. 3.skup.: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie – 7 hod.; Ing. Judita Diószeghyová  …Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2023

Plán akcií na mesiac máj 2023

2. máj 2023Minimaturita /Bc. Baloghová S., Bc. Molnár V., Ing. Diószeghyová J., Ing. Kovácsová H., trieda II.NŠ-VLK vjs/   15:00-16:00, B18, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodp.: Ing. Judita Diószeghyová4. máj 2023Prijímacie skúšky 1. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/   Podľa propozícieZodp.: Mgr. Katarína Banyková4. máj 2023DOŽZ pre 1. ročník podľa ŠkVP /I.A, I.B, I.C, ped. dozor podľa propozície/   07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola a okolie mesta Kráľovský ChlmecZodp.: Mgr. Márk Orosz9. máj 2023Prijímacie skúšky 2. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac apríl 2023

Plán akcií na mesiac apríl 2023

3.apríl 2023 (A/pondelok)Exkurzia do  Enviromentálneho vzdelávacieho zariadenia pri príležitosti Svetového dňa vody (exkurzia presunutá z marca) MichalovceTriedy: I.A, I.B, II.A LOG; Mgr. Beáta Csatlósová;  Mgr. Gabriela Geri Tamašková - celý deňZodp.: Mgr. Beáta Csatlósová4.apríl 2023 (A/utorok)Exkurzia do firmy BudamarIng. Katarína Krížová, Ing. Helena Kovácsová Triedy: III.A LOG+POZSZ vjs, III.B ME+MSZ vjm 10:10-14:00, Firma Budamar, Čierna nad TisouZodp.: Ing. Katarína Krížová4.apríl 2023 (A/utorok)Veľkonočné trhyRecepcia v kaderníckom salóne žiaci III.D KAD vjm s školského parlamentu - 10:00 – 17:00Zodp.: Mgr. Katarína Banyková, školský parlament5.apríl 2023 (žiaci RV) (A/streda)Aktualizačné vzdelávanie pre PZ1.skup.: Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ – 7 hod.; …Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac február 2023

Plán akcií na mesiac február 2023

3. február 2023Anglicko-slovenské divadelné predstavenie The Last Wish /žiaci denného štúdia/ 07:35-09:20, Kultúrny dom Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Brigita Bernáthová 6.-10. február 2023Voľby do školského parlamentu /žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov, TU daných ročníkov/ SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský ChlmecZodp.: Mgr. Katarína Banyková10. február 2023Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /A. Tamók, Ing. E. Balogová, žiaci I.B MSZ vjm/ 07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský ChlmecZodp.: Arpád Tamók 14. február 2023Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /A. Tamók, Ing. T. Sáradi, žiaci I.B ME vjm/ 07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský ChlmecZodp.: Arpád Tamók 14. február 2023Súťaž zručností žiakov SOŠ…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac január 2023

Plán akcií na mesiac január 2023

Plán akcií na mesiac január 2023 10. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., II.A LOG vjs/ 7.-8.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková 17. január 2023 Kam na vysokú školu /Mgr. Banyková K., IV.B trieda/ 8.VH, A15, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 17. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., III.A LOG/ 6.-7.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková 17. január 2023  Previerka zručností /Bc. Molnár V., Bc. Baloghová S., III.D KAD vjm/ 1.-7.VH, kadernícky salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Bc. Veronika Molnár 18. január…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac december 2022

Plán akcií na mesiac december 2022

Plán akcií na mesiac december 2022  1. december 2022 Previerka zručností  /Bc. V. Molnár, Bc. S. Baloghová, žiaci II.C KAD vjm/ 1.-6.VH,  salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Bc. Veronika Molnár 1. december 2022 Zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky” /tvorba pohľadníc na hodinách ETV, OBN, TRH, žiaci 1.,2,.3. ročníka, vyučujúci na danej hodine/ 8.VH, A39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Helena Kovácsová 1. december 2022 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/ 15:00, B6, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová 1. december 2022 Vianočné trhy 10:00-16:00, predsieň kaderníckeho salónu, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac november 2022

Plán akcií na mesiac november 2022

Plán akcií na mesiac november 2022 1. november 2022  Deň pracovného pokoja  v priebehu mesiaca november 2022 Preventívny program „Emócie v mojom živote“ /Mgr. K. Banyková, žiaci II.A, II.B a II.C triedy/ na suplovaných hodinách, na hodinách výchovného charakteru, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 3. november 2022 Prezentácia SOFTSKILLS /vyučujúci na 1. VH - končiace ročníky denného štúdia III.C, III.D, IV.A, IV.B trieda/ 07:35-08:20, B6-maď.sk., B18-slov.sk., SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: ZRTV 7. november 2022 Exkurzia do firmy Gronbach Michalovce /Ing. K. Krížová, Ing. E. Vargová, Ing. K. Pataky, žiaci I.A, II.A a III.A LOG…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac október 2022

Plán akcií na mesiac október 2022

  Plán akcií na mesiac október 2022   3. október 2022 IT fitness testovanie 2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, I.B ME, MSZ/ 2.-3.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová 3. október 2022 Plenárne zasadnutie rodičov, triedne aktívy 13:30, A41 spoločenská miestnosť , SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Eva Vassová 5. október 2022 Futbalový turnaj medzi žiakmi našej školy v rámci programu „Športom proti drogám“ /Ing. Helena Kovácsová, Mgr. Márk Orosz, futbalové družstvá podľa propozície/ 07:30-13:00, multifunkčné ihrisko, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec  Zodp.: Mgr. Márk Orosz 5. október 2022 Rozvoj podnikavosti /Ing. Kamilla Pataky, Ing.…Čítať ďalej →