Plán akcií na mesiac jún 2024

Plán akcií na mesiac jún 2024

3. – 7. jún 2024Francúzsky športový týždeň podľa schváleného programu SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Enikő Pogányová, RŠ7. jún 2024Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov končiacich tried učebného odboru ku koncoročnej klasifikácii /II.F, III.C/ do 12:00 h10.-14. jún 2024Tematický týždeň - obleč sa podľa tematiky dňa, napr. pondelok: office oblečenie, utorok: domáce oblečenie.... /žiaci školského parlamentu, žiaci školy/Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková11. jún 2024Klasifikačná pedagogická rada II.F a III.C triedy za 2. polrok š. r. 2023/2024 14:10 h, spoločenská miestnosťV mesiaci júnPrieskum: Dotazník o šikanovaní v prvých ročníkoch /Mgr. Katarína Banyková, I.A, I.B, I.C a I.D trieda - na…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2024

Plán akcií na mesiac máj 2024

1. máj 2024Deň pracovného pokoja /B-týždeň, streda/2.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 1. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečeniaZodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková3. máj 2024Exkurzia DOD na Hasičskej stanici v Kráľovskom Chlmci /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Tibor Sáradi, I.A, I.B, III.A trieda/2.-5. VH, Hasičská stanica Kráľovský ChlmecZodpovedný: Ing. Tibor Sáradi6.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 2. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečeniaZodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková8. máj 2024Deň pracovného pokoja /A-týždeň, streda/10. máj…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac apríl 2024

Plán akcií na mesiac apríl 2024

5. apríl 2024Slávnostná pracovná porada z príležitosti dňa učiteľov /12:30 hod./Skrátené vyučovanie do 11:20 h 9. apríl 2024Svetový deň zdravia – Beseda a Výstava prác / Mgr. Katarína Banyková, Ing. Helena Kovácsová, I.A a II.A žiaci/7.-8. VH, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Ing. Helena  Kovácsová10.-12. apríl 2024Súťaž  Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč / PhDr. Andrea Pankovics , Ficzu František IV.B /08.00-15.00, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, KošiceZodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics15. apríl 2024Zasadnutie PRK PVP/ členovia PRK PVP/14:10, učebňa B6, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová17. apríl 2024Súťaž FINNkvíz /Ing. Denisa Mihalčíková I.A LOG, II.A LOG 20 žiakov/09:00-12:00 hod., B3, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac marec 2024

Plán akcií na mesiac marec 2024

1. marec 2024Jarné prázdniny4. marec 2024Súťaž- súborná práca Farbenie vlasov a vytvorenie denného účesu s fúkanou onduláciouŽiaci II.C KAD vjm, Bc. Veronika Molnár/1.-6. VH, Kad.salón A11 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Bc. Veronika  Molnár5. marec 2024Súťaž   Z R U Ć  SEOIng. Tibor Sáradi, Bc. Jiří Klika, I.C AUO /7,45 – 13,00, P39, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Bc. Jiří Klika7. marec 2024Súťaž   Z R U Ć  SEOIng. Tibor Sáradi, Arpád Tamók , I.A POZSZ /7,45 – 13,00, A3 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský ChlmecZodpovedný.:  Arpád Tamók8. marec 2024Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ podľa programuSkrátené vyučovanie pre žiakov do 11:40 hod.11. marec 2024Súťaž - Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac február 2024

Plán akcií na mesiac február 2024

01.február 2024Zasadnutie PRK jazykov a spoločenskovedných predmetovČlenovia PRK /15.00, A15, SOŠTaR-Kráľ. ChlmecZodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics02.február 2024Zasadnutie PRK PVPčlenovia PRK PVP/14:10, Učebňa B5, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Csatlósová Beáta05.február 2024Súťaž  Z R U Č  SEOIng. Eleonóra Balogová, Mark Kresztyánko , I.B MSZ /7:45 – 13:00, A3 SOŠTaR-Kráľ. ChlmecZodpovedný:  Mark Kresztyánko05.február 2024Prírodovedný kvíz4-členné družstvá z I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B podľa zoznamu; Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Eva Blašková /7.a 8.VH, Spoločenská miestnosť,  SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Csatlósová Beáta05.-09.február 2024Týždeň triednych aktívZodpovední: triedni učitelia07.február 2024Súťaž   Z R U Č  SEOIng. Tibor Sáradi, Bc. Jiří Klika, I.B ME /7:45 – 13:00, P39 SOŠTaR-Kráľ. ChlmecZodpovedný:  Bc. Jiří Klika14.február 2024Rozdanie valentínskej poštyMgr. Katarína…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac december 2023

Plán akcií na mesiac december 2023

1.december 2023Desať blčiacich sviec – Tíz szál gyertya,  Projektový deň 2023 /I.A 18, I.B 17, I.D 12, II.A LOG 11, III.A 20, III.B 17, IV.A POZSZ 5, Mgr. Katarína Banyková, Ing. Andrea Bernáthová, Mgr. Zoltán Jánošík, Mgr. Eva Blašková, Ing. Judita Diószeghyová, PhDr. Andrea Pankovics/8:30 – 13:00, učebne A36, A37, A38, A40, SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.ChlmecZodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics 1.december 2023Výstava žiackych prác na tému : Boj proti AIDS – „Červené stužky” /Ing. H. Kovácsová, I.A, I.B, I.C, II.A,II.C/celý mesiac december, Vestibul školy SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.ChlmecZodpovedný:  Ing. Helena Kovácsová 4. december 2023Desať blčiacich sviec – Tíz szál gyertya _Zapálenie prvej adventnej sviečky /I.A,…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac november 2023

Plán akcií na mesiac november 2023

V mesiaci november2023  Beseda na tému šikana /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.A, I.B, I.C, I.D triedy/Na zastupovaných hodinách, resp. na hodinách výchovného charakteru Triedy podľa rozvrhu hodín, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. ChlmecZodpovedný: Mgr. Katarína Banyková  7. november 2023iBOBOR2022 – informatická súťaž – kategória SENIOR / žiaci III.A, III.B podľa zoznamu, Mgr. Csatlósová / 2. a 3. VH, Učebňa B5,  SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. ChlmecZodpovedný: Mgr. Beáta Csatlósová  7. november 2023Literárna súťaž Legere – Legere Irodalmi Verseny II. kolo /Üveges Bence I.B, Illés Félix…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac október 2023

Plán akcií na mesiac október 2023

01. október 2023 (nedeľa)Štafeta Magna maratón 4x¼ (42,195 km) / Pollák Emil IV.A, Kántor Alexander IV.A, Illés Félix Maximiliám III.B  Ede Anthony I.C/ celý deň, KošiceZodpovedný.: Mgr. Zoltán Jánošík02. október 2023 (A/pondelok)Školenie kaderníkov „Spoločenské účesy” / I.D KAD, II.C KAD, III.C KAD,  Bc. Stela Baloghová Bc. Veronika Molnár, Ing. Judita Diószeghyová / 9:30 -14:30 , SOŠ TaR Kráľ. Chlmec, A11-A12Zodpovedný.:  Bc. Veronika Molnár03.október 2023 (A/piatok)Plenárne zasadnutie ZŘPŠ a následne triedne aktívy 14:00, SOŠ TaR Kráľ. Chlmec, spoločenská miestnosť / miestnosti podľa zadelenia Zodpovedný: TU14.október 2023 (sobota)Prezentácia školy na Svätomartinskom festivale – LibaGaliba Celý deň,…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac jún 2023

Plán akcií na mesiac jún 2023

1. jún 2023Zbierka pre deti v detskom domove pri príležitosti Dňa detí/žiaci školského parlamentu/ od 29.05.2023 do 31.05.2023, kabinet ŠP Zodp.: Mgr. Katarína Banyková1. jún 2023Zážitkové učenie – vyučovanie mimo budovy školy /podľa záujmu vyučujúcich/   Amfiteáter, SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodp.: vyučujúci podľa záujmu2. jún 2023 /žiaci RV, A týždeň-piatok/Aktualizačné vzdelávanie pre PZ 1.skup.: Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ – 7 hod.;  Mgr. Beáta Csatlósová 2.skup.: Reforma obsahu a foriem vzdelávania – 6 hod.; Ing. Milan Varady, PhD. 3.skup.: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie – 7 hod.; Ing. Judita Diószeghyová  …Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2023

Plán akcií na mesiac máj 2023

2. máj 2023Minimaturita /Bc. Baloghová S., Bc. Molnár V., Ing. Diószeghyová J., Ing. Kovácsová H., trieda II.NŠ-VLK vjs/   15:00-16:00, B18, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodp.: Ing. Judita Diószeghyová4. máj 2023Prijímacie skúšky 1. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/   Podľa propozícieZodp.: Mgr. Katarína Banyková4. máj 2023DOŽZ pre 1. ročník podľa ŠkVP /I.A, I.B, I.C, ped. dozor podľa propozície/   07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola a okolie mesta Kráľovský ChlmecZodp.: Mgr. Márk Orosz9. máj 2023Prijímacie skúšky 2. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/…Čítať ďalej →