Plán akcií na mesiac máj 2023

Plán akcií na mesiac máj 2023

2. máj 2023Minimaturita /Bc. Baloghová S., Bc. Molnár V., Ing. Diószeghyová J., Ing. Kovácsová H., trieda II.NŠ-VLK vjs/   15:00-16:00, B18, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodp.: Ing. Judita Diószeghyová4. máj 2023Prijímacie skúšky 1. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/   Podľa propozícieZodp.: Mgr. Katarína Banyková4. máj 2023DOŽZ pre 1. ročník podľa ŠkVP /I.A, I.B, I.C, ped. dozor podľa propozície/   07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola a okolie mesta Kráľovský ChlmecZodp.: Mgr. Márk Orosz9. máj 2023Prijímacie skúšky 2. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac apríl 2023

Plán akcií na mesiac apríl 2023

3.apríl 2023 (A/pondelok)Exkurzia do  Enviromentálneho vzdelávacieho zariadenia pri príležitosti Svetového dňa vody (exkurzia presunutá z marca) MichalovceTriedy: I.A, I.B, II.A LOG; Mgr. Beáta Csatlósová;  Mgr. Gabriela Geri Tamašková - celý deňZodp.: Mgr. Beáta Csatlósová4.apríl 2023 (A/utorok)Exkurzia do firmy BudamarIng. Katarína Krížová, Ing. Helena Kovácsová Triedy: III.A LOG+POZSZ vjs, III.B ME+MSZ vjm 10:10-14:00, Firma Budamar, Čierna nad TisouZodp.: Ing. Katarína Krížová4.apríl 2023 (A/utorok)Veľkonočné trhyRecepcia v kaderníckom salóne žiaci III.D KAD vjm s školského parlamentu - 10:00 – 17:00Zodp.: Mgr. Katarína Banyková, školský parlament5.apríl 2023 (žiaci RV) (A/streda)Aktualizačné vzdelávanie pre PZ1.skup.: Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ – 7 hod.; …Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac február 2023

Plán akcií na mesiac február 2023

3. február 2023Anglicko-slovenské divadelné predstavenie The Last Wish /žiaci denného štúdia/ 07:35-09:20, Kultúrny dom Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Brigita Bernáthová 6.-10. február 2023Voľby do školského parlamentu /žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov, TU daných ročníkov/ SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský ChlmecZodp.: Mgr. Katarína Banyková10. február 2023Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /A. Tamók, Ing. E. Balogová, žiaci I.B MSZ vjm/ 07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský ChlmecZodp.: Arpád Tamók 14. február 2023Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /A. Tamók, Ing. T. Sáradi, žiaci I.B ME vjm/ 07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský ChlmecZodp.: Arpád Tamók 14. február 2023Súťaž zručností žiakov SOŠ…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac január 2023

Plán akcií na mesiac január 2023

Plán akcií na mesiac január 2023 10. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., II.A LOG vjs/ 7.-8.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková 17. január 2023 Kam na vysokú školu /Mgr. Banyková K., IV.B trieda/ 8.VH, A15, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 17. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., III.A LOG/ 6.-7.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková 17. január 2023  Previerka zručností /Bc. Molnár V., Bc. Baloghová S., III.D KAD vjm/ 1.-7.VH, kadernícky salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Bc. Veronika Molnár 18. január…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac december 2022

Plán akcií na mesiac december 2022

Plán akcií na mesiac december 2022  1. december 2022 Previerka zručností  /Bc. V. Molnár, Bc. S. Baloghová, žiaci II.C KAD vjm/ 1.-6.VH,  salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Bc. Veronika Molnár 1. december 2022 Zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky” /tvorba pohľadníc na hodinách ETV, OBN, TRH, žiaci 1.,2,.3. ročníka, vyučujúci na danej hodine/ 8.VH, A39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Helena Kovácsová 1. december 2022 Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/ 15:00, B6, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová 1. december 2022 Vianočné trhy 10:00-16:00, predsieň kaderníckeho salónu, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac november 2022

Plán akcií na mesiac november 2022

Plán akcií na mesiac november 2022 1. november 2022  Deň pracovného pokoja  v priebehu mesiaca november 2022 Preventívny program „Emócie v mojom živote“ /Mgr. K. Banyková, žiaci II.A, II.B a II.C triedy/ na suplovaných hodinách, na hodinách výchovného charakteru, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 3. november 2022 Prezentácia SOFTSKILLS /vyučujúci na 1. VH - končiace ročníky denného štúdia III.C, III.D, IV.A, IV.B trieda/ 07:35-08:20, B6-maď.sk., B18-slov.sk., SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: ZRTV 7. november 2022 Exkurzia do firmy Gronbach Michalovce /Ing. K. Krížová, Ing. E. Vargová, Ing. K. Pataky, žiaci I.A, II.A a III.A LOG…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac október 2022

Plán akcií na mesiac október 2022

  Plán akcií na mesiac október 2022   3. október 2022 IT fitness testovanie 2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, I.B ME, MSZ/ 2.-3.VH, B5, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová 3. október 2022 Plenárne zasadnutie rodičov, triedne aktívy 13:30, A41 spoločenská miestnosť , SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Eva Vassová 5. október 2022 Futbalový turnaj medzi žiakmi našej školy v rámci programu „Športom proti drogám“ /Ing. Helena Kovácsová, Mgr. Márk Orosz, futbalové družstvá podľa propozície/ 07:30-13:00, multifunkčné ihrisko, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec  Zodp.: Mgr. Márk Orosz 5. október 2022 Rozvoj podnikavosti /Ing. Kamilla Pataky, Ing.…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac september 2022

Plán akcií na mesiac september 2022

Plán akcií na mesiac september 2022 1. september 2022 Štátny sviatok 2. september 2022 Letné prázdniny 5. september 2022 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 09:00 – 09:30, amfiteáter 7. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.A, Mgr. Katarína Banyková/ 2.-5.VH, na hodinách TV, Spoločenská miestnosť v budove A, A 41, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 8. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.B, Mgr. Katarína Banyková/ 2.-5.VH, na hodinách TV, Spoločenská miestnosť v budove A, A 41, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 9. september 2022 Adaptačný psychologický tréning /I.C, Mgr. Katarína Banyková/ 2.-5.VH, na hodinách…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac jún 2022

Plán akcií na mesiac jún 2022

  Plán akcií na mesiac jún 2022  1. jún 2022 Študijné voľno pre maturantov /IV.A, IV.B, II.NŠ/ 1. jún 2022 SOŠ hľadá talentov – Ki Mit Tud? / Žiaci školského parlamentu, súťažiaci – upresní sa zoznam žiakov, Mgr. Márk Orosz,  Mgr. Gabriela Tamašková/ 12:05-12:50, Amfiteáter SOŠTaR-MSZeMSZ Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 1.-10. jún 2022 Odborná prax 3. ročníkov študijných odborov OA, LOG vjs /žiaci III.A triedy OA, LOG vjs, Ing. Erika Vargová, Ing. Kamilla Pataky/ 08:00 – 14:00, zamestnávatelia Zodpovedná: Ing. Erika Vargová  1.-14. jún 2022 mimo So, Ne Vzdelávací kurz „Autoelektronika“…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2022

Plán akcií na mesiac máj 2022

1.     máj 2022   Sviatok práce – Deň pracovného pokoja /nedeľa/ 1.-13. máj 2022   Erasmus+ 2021/2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, Arpád Tamók, Bc. Gabriel Dóczi, 27 žiakov podľa zoznamu od 29.4./   Celý deň, Győr, Maďarsko, zamestnávatelia   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová   2.     máj 2022 Prijímacie skúšky – 1. termín /podľa organizačného zabezpečenia, žiaci ZŠ/   07:00 ŠO – LOG, POZSZ, MSZ, ME, budova A, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH 10:00 UO – KAD, MUR, AUO   Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková     2. máj 2022  …Čítať ďalej →