Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa vody

Žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel oslávili Svetový deň vody.  Pri tejto príležitosti sa 3. apríla 2023 zúčastnili exkurzie, počas ktorej sa obohatili nielen o nové poznatky, ale aj o zaujímavé a užitočné skúsenosti.

Voda je všade okolo nás a je nevyhnutnou zložkou ľudského života. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme mali dostatok informácií o kolobehu vody v prírode ako aj o tom, akým spôsobom sa voda zdokonaľuje, aby sme ju mohli bezpečne využívať v našich domácnostiach.

Vzdelávaním detí a mládeže sa v tejto oblasti zaoberá Environmentálne vzdelávacie zariadenie v Michalovciach. V rámci prírodovedného a environmentálneho vzdelávania žiakom boli poskytnuté informácie prostredníctvom návštevy vodárenského múzea, krátkeho filmu populárno-náučného charakteru a krátkej ukážky laboratórnych procesov pri zisťovaní kvality pitnej vody. Záverečnou zastávkou exkurzie bola Čistiareň odpadových vôd, kde žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé fázy procesu čistenia odpadových vôd. 

Žiaci z tried I.A, I.B a II.A si exkurziu veľmi užili a okrem nových poznatkov získali aj pekné spomienky na spoločne prežitý deň.