Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach

Dňa 31. 3. 2023 žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci III.A a III.B tried. Cieľom bolo získať nielen nové vedomosti a skúsenosti, ale aj krásne zážitky.  STM je na to najvhodnejšie miesto, keďže ponúka rôzne príležitosti na spoznávanie nových javov. V rámci múzea sú rôzne zastávky, ako napr. Sieň elektrických výbojov, kde sa žiaci prostredníctvom svetelných dynamických ukážok a elektrostatických pokusov aktívne zoznámili s ochranou pred nebezpečným napätím z reálnych transformátorov, induktorov a generátorov. Ďalšou zaujímavosťou STM je Planetárium, v ktorom  návštevníci môžu objaviť fungovanie slnečnej sústavy. V interakcii s lektorom sa dozvedia zaujímavosti o planétach a galaxiách a spoznajú mytologické príbehy hviezd zimnej i letnej oblohy. V múzeu sa venujú aj astronómii, a preto si záujemcovia priamo v expozícií môžu interaktívne vyskúšať rad ďalekohľadov pri pozorovaní veže a objektov mesta. 

Veríme, že exkurzia zostáva v pamäti žiakov ako veľmi záživné a zaujímavé dobrodružstvo.