Exkurzia do Skanzen Sóstó

Dňa 14. apríla 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacieho zájazdu, ktorého cieľom bolo pozrieť si výstavu v Maďarsku usporiadanú pri príležitosti pamätného roku Petőfiho.

Program sa začal v Penzióne Kalamáris, ktorý je nezvyčajnou reštauráciou, keďže namiesto skutočného jedla ponúka Petőfiho básne. Naši žiaci si spoločne zasúťažili a pomocou rôznych obrázkov a hudby sa potom pokúsili priblížiť básnika k súčasnosti.

Potom sa zoznámili s ľudovými pojmami. So starými nástrojmi, prístrojmi a odevmi patriacimi ku každodennému dedinskému životu, to všetko sa objavovalo v Petőfiho dielach a približovalo ho žiakom.

V druhej polovici programu vedúca výstavy zaviedla študentov do dediny z čias Árpádovcov, kde mohli vidieť typické typy domov z tohto obdobia.

Za možnosť zúčastniť sa študentského cestovateľského programu Petőfi 200 ďakujeme Združeniu pre spoločné ciele.