ZRUČ SEO

Predmetová komisia elektrotechnických a strojárskych predmetov SOŠ techniky a remesiel – Kráľovský Chlmec, vyhlásila súťaže, Z R U Č SEO, ktoré sa konali v dňoch od 12. apríla do 14. apríla 2023, v areáli školy v Kráľovskom Chlmci.
Cieľom súťaže bolo vyhotovenie kladivka. Súťaž mala podporiť rozvoj kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.
Súťažné kategórie boli v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení, v ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov, mechanik elektrotechnik – súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov, a v odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, v ktorom sa súťaže zúčastnilo 5 žiakov.
V učebnom odbore auto opravár – mechanik sa súťaže zúčastnilo 5 žiakov.
Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti, pričom v teoretickej časti žiaci riešili test, a v praktickej časti si žiaci zakladali na presnosti vyhotovenia výrobku, kvalitu povrchu a dodržanie zásad BOZP.
Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodol čas odovzdania vyhotoveného výrobku.
V odbore mechanik strojov a zariadení sa na prvom a druhom mieste umiestnili žiaci z I. B triedy – Makaj Márk a Očenáš Máté.
V odbore mechanik elektrotechnik sa na prvom a druhom miestne umiestnili taktiež žiaci z I.B triedy – Herczeg Dominik a Pitóczky Kristóf.
V odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa najlepšie umiestnili žiaci z I.A triedy – Fetyko Ladislav a Bacso Ladislav
V odbore autoopravár – mechanik sa najlepšie umiestnili žiaci z I.C triedy – Zdibák Kristóf a Banga Marcel.
Súťaž potvrdila, že úspech nie je dielom náhody, ale jedine výsledkom tvrdej a systematickej prípravy žiakov.
Poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa na súťaž zodpovedne pripravovali, ale aj odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku strojárskych a elektrotechnických predmetov.
Víťazom blahoželáme.