Kaderník Medzibodrožia

19. apríla 2023 bol organizovaný Strednou odbornou školou Techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec VI. Ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“.

Aj tento rok súťaž zaznamenávala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spájať mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do súťaže sa prihlásilo 7 stredných odborných škôl a 1 profesionálna kaderníčka. Pre súťažiacich vytvorená príjemná atmosféra, ktorú podporila svojou účasťou aj verejnosť.

Štvorčlenná medzinárodná hodnotiaca odborná komisia bola zložená z profesionálov z danej oblasti a hodnotila technickú a estetickú zložku zručností zadaných úloh.

Kategórie pre súťažiacich: študenti Barok, ,Cisárovná SISI a profesionálni kaderníci: Barok a Karneval v Benátkach.

Výsledky hodnotenia:

Barok – študenti

  1. Miesto: Kristína Bokšanská, Košice
  2. Miesto: Albók Evelin, Kazincbarcika
  3. Miesto: Evelyn Kötelesová, Kráľovský Chlmec

Barok – profesionáli

  1. Miesto: Marcela Madarová

Cisárovná SISI – študenti

  1. Miesto: Burkus Dzsenifer, Kazincbarcika
  2. Miesto: Nikola Györgyová, Košice
  3. Miesto: Attila Badžo, Veľké Kapušany

Karneval v Benátkach – profesionáli

  1. Miesto: Marcela Madarová

Cena riaditeľky:
Ivana Siváková, Michalovce

Gratulujeme víťazom!