Výtvarná súťaž ,,Móda mladých“ a ,,Dom mojich snov“

V priebehu mesiaca marec predmetová komisia odborných predmetov remesiel a služieb vyhlásila súťaž pre okolité základné školy v témach:  Móda mladých a Dom mojich snov. Výber víťaza nebol jednoduchý , pretože každá jedna práca bola svojím spôsobom výnimočná a nebolo jednoduché určiť, ktorá je tou najkrajšou alebo najlepšou. Nakoniec sa komisia rozhodla oceniť výtvarné práce týchto detí:

Loreta Baloghová  9. r. –  ZŠ s MŠ  s VJM  Boľ

Zsófia Pogány  8. r.- Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Levente Belán  9. r.  – ZŠ s MŠ  s VJM  Boľ

Veľmi si ceníme, že sa žiaci snažia vyjadriť svoje názory o móde a rodinnom prostredí aj prostredníctvom umenia.

Chceme poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí nám zaslali svoje práce a zvlášť  ďakujeme pedagógom, ktorí usmerňovali svojich žiakov.