Plán akcií na mesiac máj 2023
2. máj 2023Minimaturita /Bc. Baloghová S., Bc. Molnár V., Ing. Diószeghyová J., Ing. Kovácsová H., trieda II.NŠ-VLK vjs/   15:00-16:00, B18, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodp.: Ing. Judita Diószeghyová
4. máj 2023Prijímacie skúšky 1. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/   Podľa propozície
Zodp.: Mgr. Katarína Banyková
4. máj 2023DOŽZ pre 1. ročník podľa ŠkVP /I.A, I.B, I.C, ped. dozor podľa propozície/   07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola a okolie mesta Kráľovský Chlmec
Zodp.: Mgr. Márk Orosz
9. máj 2023Prijímacie skúšky 2. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/   Podľa propozície,  SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodp.: Mgr. Katarína Banyková
9. máj 2023DOŽZ pre 2. -3. ročník UO podľa ŠkVP /II.C, III.C, III.D, ped. dozor podľa propozície/   07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola a okolie mesta Kráľovský Chlmec
Zodp.: Mgr. Márk Orosz
12. máj 2023Otvorená hodina v rámci PRK EKO /Ing. Mihalčíková D., ADK-II.A LOG vjs/ 7.VH, B5, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková
15. máj 2023Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov II.NŠ, IV.A a IV.B triedy za 2. polrok š. r. 2022/2023 do 12:00 hod.  
16. máj 2023Deň úsmevu – pomoc deťom a rodinám, verejná zbierka /Ing. Bernáthová A., vybraní žiaci II.A a III.A triedy/   celý deň, areál školy a mesto Kráľovský Chlmec
Zodp.: Ing. Andrea Bernáthová
17. máj 2023Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok šk. r. 2022/2023 /trieda II.NŠ, IV.A, IV.B/ 14:10 hod., spoločenská miestnosť, SOŠ techniky a remesiel Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský Chlmec  
18. máj 2023  Praktická časť odbornej zložky MS /IV.A, IV.B, II.NŠ trieda/ Podľa časového harmonogramu  
18. máj 2023DOŽZ pre 2. ročník ŠO podľa ŠkVP /II.A, II.B, ped. dozor podľa propozície/   07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola a okolie mesta Kráľovský Chlmec
Zodp.: Mgr. Márk Orosz
19. máj 2023Rozlúčka s maturantmi IV.A, IV.B /Mgr. Csatlósová B., Ing. Kovácsová H., III.A, III.B trieda / podľa propozície, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová
22.-26. máj 2023Akademický týždeň pre maturantov /IV.A, IV.B, II.NŠ/  
22. máj – 2. jún 2023Odborná prax podľa ŠkVP /III.A LOG vjs – 10 žiakov/   08:00-14:00, zamestnávatelia podľa dohody
Zodp.: Ing. Erika Vargová
25. máj 2023Súťaž ZRUČ SEO medzi odbormi /Arpád Tamók, Jiří Klika, Ing. Eleonóra Balogová, Žiaci: I.A POZSZ vjs – Fetyko Ladislav, Bacso Ladislav I.B MSZ vjm   – Makaj Márk, Očenáš Máté I.B ME vjm – Herczeg Dominik, Pitóczky Kristóf I.C AUO vjm – Zdibák Kristóf, Banga Marcel  07:45-13:30, dielňa A3, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodp.: Arpád Tamók
29.-30. máj 2023TČ OZ MS a ÚFIČ MS Podľa časového harmonogramu          
29.-31. máj 2023Kurz na ochranu života a zdravia 2. roč. UO podľa ŠkVP /II.C, ped. dozor podľa propozície /   07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola a okolie mesta Kráľovský Chlmec
Zodp.: Mgr. Márk Orosz
Spracovala:  Ing. Mária Šipošová 27.04.2023
Schválila riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová