Erasmus+ v hlavnom meste Maďarska

V školskom roku 2022/2023 sa naša škola znova zapojila do programu Erasmus+, v rámci ktorého sa žiaci z tried II.A (LOG, POZSZ), II.B (ME, MSZ), III.A (LOG, POZSZ) a III.B (ME, MSZ) zúčastnili na odbornej stáži v Budapešti, v krásnej maďarskej metropole.

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti.

            Žiaci pracovali vo firmách, ako ViddL, Acélpartner Kft. a Jetter Automation Hungary Kft.. Ich práca bola zaujímavá a hlavne prospešná, keďže získali nové pracovné skúsenosti a miestni zamestnanci im dávali cenné rady.

            Samozrejme, okrem práce žiaci mali možnosť aj na zábavu. V rámci programu Erasmus+ im boli zabezpečené zaujímavé programy, ako plavba loďou po Dunaji, návšteva tropikária a exkurzia do miestnej firmy v meste Balatonlelle. V rámci voľného času spoločne so sprevádzajúcimi učiteľmi navštívili aj najkrajšie historické pamiatky mesta.

            Žiaci si trojtýždňový pobyt v Budapešti veľmi užili a určite sa obohatili nielen o pracovné skúsenosti, ale aj o nezabudnuteľné zážitky.