Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Dňa 31.05.2023 na 5. vyučovacej hodine nás navštívili zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Trebišova. Stretli sa so žiakmi tretích ročníkov a poskytli im informácie o nasledovných záležitostiach:

 • čo ďalej po skončení štúdia:
  – práca – zamestnanie
  – štúdium
 • ako postupovať, ak žiak preruší štúdium,
 • aké sú podmienky zaradenia do evidencie, ktoré sú určené zákonom o službách zamestnanosti,
 • aké sú povinnosti nezamestnanej osoby,
 • kedy má človek nárok na dávku v nezamestnanosti alebo na inú formu zabezpečenia,
 • dôležité internetové stránky ako napr. www.trendyprace.sk, www.minedu.sk, www.uips.sk, www.schoolsin.eu, www.rozvojkariery.sk, www.icm.sk, www.topjobs.sk
 • informácie ohľadom aktuálnych projektoch – „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“

Žiaci získali prospešné informácie a boli obohatené o nové vedomosti z oblasti, ktorá je pre nich neznáma.