ZRUČ SEO

Predmetová komisia elektrotechnických a strojárskych predmetov SOŠ techniky a remesiel – Kráľovský Chlmec, vyhlásila medzitriednu súťaž, ZRUČ SEO, ktorá sa konala dňa 25. mája 2023, v areáli školy v Kráľovskom Chlmci.                                               

Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie krídlovej matice. Súťaž  mala podporiť rozvoj kreatívneho  myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.

Súťažné kategórie boli v študijnom odbore

mechanik strojov a zariadení, v ktorom sa zúčastnili 2 žiaci, mechanik elektrotechnik – súťaže sa zúčastnili 2 žiaci,  av odboreprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, v ktorom sa súťaže zúčastnili 2 žiaci.

V učebnom odbore autoopravár – mechanik sa súťaže zúčastnili 2 žiaci.                                                         

Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti, pričom v teoretickej časti žiaci riešili test, a v praktickej časti si žiaci zakladali na presnosti vyhotovenia výrobku, kvalitu povrchu a dodržanie zásad BOZP.

Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodol čas odovzdania vyhotoveného výrobku.

Na prvom mieste sa umiestnil žiak z I. C triedy – Virág Bálint (I.C AUO)

Na druhom mieste sa umiestnil žiak z I. B triedy – Makaj Márk (I.B MSZ)

Na treťom mieste sa umiestnil žiak z I. A triedy – Juhász Juraj (I.A POZSZ)

Súťaž potvrdila, že úspech nie je dielom náhody, ale jedine výsledkom tvrdej a systematickej prípravy žiakov.

Poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa na súťaž zodpovedne pripravovali, ale aj odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku strojárskych a elektrotechnických predmetov. Víťazom blahoželáme.