Plán akcií na mesiac október 2023
01. október 2023 (nedeľa)Štafeta Magna maratón 4x¼ (42,195 km) / Pollák Emil IV.A, Kántor Alexander IV.A, Illés Félix Maximiliám III.B  Ede Anthony I.C/ celý deň, Košice
Zodpovedný.: Mgr. Zoltán Jánošík
02. október 2023 (A/pondelok)Školenie kaderníkov „Spoločenské účesy” / I.D KAD, II.C KAD, III.C KAD,  Bc. Stela Baloghová Bc. Veronika Molnár, Ing. Judita Diószeghyová / 9:30 -14:30 , SOŠ TaR Kráľ. Chlmec, A11-A12
Zodpovedný.:  Bc. Veronika Molnár
03.október 2023 (A/piatok)Plenárne zasadnutie ZŘPŠ a následne triedne aktívy 14:00, SOŠ TaR Kráľ. Chlmec, spoločenská miestnosť / miestnosti podľa zadelenia Zodpovedný: TU
14.október 2023 (sobota)Prezentácia školy na Svätomartinskom festivale – LibaGaliba Celý deň, Malé Trakany
Zodpovedný: Ing. Andrea Bernáthová
16. október 2023 (A/pondelok)Výstava plagátov, Téma: „Svetový deň výživy” /Ing. Helena Kovácsová / od  14:15, SOŠ TaR Kráľ. Chlmec, Vo vestibule školy –  na nástenkách Zodpovedný.:  Ing. Helena Kovácsová
17. október 2023 A/utorok)Medzinárodný mesiac školských knižníc –netradičná literárna hodina v školskej knižnici / Štvorčlenné skupiny: I.B, I.D, II.B, II.C, III.B, PhDr. Andrea Pankovics   / 13.20-14.05, Školská knižnica SOŠTaR- Kráľovský Chlmec
Zodpovedný.: PhDr. Andrea Pankovics
20. október 2023 (po dohovore s riaditeľom ZŠ termín  sa upresní) (A/piatok)Módne trendy účesov pre ZŠ – dobrovoľnícka akcia / III.C KAD, Bc. Veronika Molnár 10:00 – 12:00, ZŠ s vjs Kráľ. Chlmec
Zodpovedný.:  Bc. Veronika  Molnár    
24. október 2023 (B/utorok)Futbalový turnaj medzi žiakmi našej školy v rámci programu „Športom proti drogám“ / I.A PO ZSZ, I.B, I.C MUR, AUO, II.A PO ZSZ, III.A LOG (4), PO ZSZ (2), III.B, IV.B, Ing. Helena Kovácsová, Mgr. Zoltán Jánošik / 7:35 – 12:50, Učebňa B18 , Multifunkčné ihrisko SOŠ TaR Kráľ. Chlmec
Zodpovedný.:  Ing. Helena Kovácsová;  Mgr. Zoltán Jánošík
26. október 2023 (B/štvrtok)Beseda na tému „Zdravá výživa – ako sa stravovať zdravo a lacno“, z príležitosti svetového dňa výživy / I.A, I.C, II.A, Ing. Mihalčíková, Ing. Bernáthová, Ing. Pataky / 8.VH, Spoločenská miestnosť – v budove A Zodpovedný.: Členovia PRK
27. október 2023 (B/piatok)  Halloweensky piatok /PhDr. Pankovics, Mgr. K. Banyková, Ing. K. Pataky, Mgr. G. Šemegová / 7.35-13.00, SOŠTaR-Kráľ. Chlmec, budova A
Zodpovedný.:  Mgr. E, Simková, Mgr. D. Mikulová
Najkrajšia Halloweenska maska / Žiaci školského parlamentu, žiaci podľa záujmu / 08:25 – 12:00  2-5. VH , Chodba pri učebni B 17 a B18
Zodpovedný.: Mgr. Katarína Banyková
Deň otvorených dverí pre verejnosť – prezentácia školy 14:30 – 18:00 hod.
Zodpovedný: Mgr. Katarína Banyková
30-31.október 2023 (A/pondelok, utorok)Jesenné prázdniny
V mesiaci október/ 5 týždňovPreventívny program „Chuť žiť“ / I.A trieda Mgr. Katarína Banyková / Na zastupovaných hodinách, na hodinách výchovného charakteru, V učebniach podľa harmonogramu, resp. podľa rozvrhu hodín, ktorá učebňa bude voľná
Zodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková
Spracovala:  Ing. Judita Diószeghyová
Schválila: Mgr. Enikő Pogányová,riaditeľka školy