Svetový deň výživy

Predmetová komisia ekonomických predmetov z príležitosti Svetového dňa výživy pripravili besedu na tému zdravá výživa. Súčasťou besedy zároveň bola aj príprava domácich jedál z finančného hľadiska. Na konci besedy si žiaci mohli ochutnať ovocie, zdravú jablkovú a pomarančovú šťavu a zákusky z ovsených vločiek.