Medzinárodný deň tolerancie


„Nikto sa nerodí s nenávisťou k ľuďom s inou farbou pleti, či iným vierovyznaním.

Ľudia sa nenávidieť učia a keď sa dokážu naučiť nenávidieť, dokážeme ich naučiť aj milovať. Navyše, láska je ľudskému srdcu prirodzenejšia.“
Nelson Mandela

Krásny citát Mandelu nás žiakov školského parlamentu motivoval k tomu, aby sme pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie poskytli žiakom informácie o tolerancii vo forme power-pointovej prezentácie. Po prezentácii bol žiakom premietnutý krátky film Cirkus Motýľ, kde posolstvo aj samotný film sa stáva istou metaforou – každý z nás je tak trochu Willom, ktorého niekto trápil, ponížil, ranil – a každý z nás má šancu stretnúť Boha či človeka, ktorý si nás váži a vidí v nás potenciál omnoho skôr, ako si na to trúfneme my sami.