Pobytové školenie pre členov školského parlamentu

Začiatkom mesiaca november sa dvaja naši študenti školského parlamentu zúčastnili pobytového školenia pre členov školských parlamentov v Kysaku, organizovanom CVČ – Regionálnym centrom mládeže. Našu školu zastupoval predseda školského parlamentu Félix Maximilián Illés z III.B triedy a aktívny člen školského parlamentu Juraj Juhász z II.A triedy. Počas trojdňového pobytu naši žiaci mali možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti, získať prospešné informácie. Chlapci si zo školenia doniesli množstvo nápadov a podnetov na fungovanie nášho školského parlamentu.