Nefinančná zbierka pre deti v detskom domove

Pri príležitosti najkrajších sviatkov roka sa žiaci školského parlamentu rozhodli vyhlásiť nefinančnú zbierku pre deti v detskom domove. Do zbierky sa zapojili žiaci, ako aj zamestnanci našej školy. Vianoce sú obdobím pokory a poďakovania, preto je dôležité si v tejto výnimočnej chvíli zaspomínať aj na tých, ktorým osud nedoprial tráviť vzácne vianočné chvíle medzi svojimi najbližšími. Veríme, že aj takouto formou sa nám podarilo trošku prispieť k tomu, aby sviatky radosti, pokoja, lásky a obdarovania im priniesli atmosféru a čaro Vianoc.