Vianočné trhy na našej škole

8.12.2023 a 15.12.2023 žiaci odboru logistika a členovia študentského parlamentu  organizovali na našej škole vianočné trhy.  V ponuke boli nádherné produkty chlapcov z odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktoré boli vyrobené s vianočnou tematikou v rámci odborného výcviku. Marketingu pomohol katalóg výrobkov a akcie, ako Medzibodrožský festival,  Svätomartinský festival, deň otvorených dverí, kde aj verejnosť mohla nahliadnuť  do prác šikovných rúk našich programátorov. Najpopulárnejšie boli svietiace stromčeky a vianočné gule s menami pre konkrétne osoby. Atmosféru blížiacich sa sviatkov pripomínali vlastnoručne vyrobené predmety a ozdoby.  Žiaci vyrobené produkty následne zabalili, evidovali a zaúčtovali, čím prispeli k rozvoju vlastnej finančnej gramotnosti. Cieľom aktivity bolo podporiť kreativitu a nápaditosť  našich žiakov.