MDŽ 

Pri príležitosti MDŽ sa naša škola zúčastnila akcie, ktorú usporiadalo  mesto Kráľovský Chlmec dňa 7. marca. Naši šikovní žiaci v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy spestrili program ukážkou produktívnych  prác žiakov odboru POZSZ a MSZ. Žiačky odboru KAD pripravovali účesy pre všetky ženy, ktoré sa chceli v tento deň cítiť atraktívnymi a nechali sa skrášliť.

Sme radi, že sme sa tejto milej akcie mohli zúčastniť a týmto spôsobom osláviť Deň žien.