Workshop v Košiciach pre členov školského parlamentu

Dňa 20.3.2024 sa naši členovia školského parlamentu pod vedením koordinátorky zúčastnili workshopu s názvom Prezentačné zručnosti v Košiciach. Hlavným cieľom aktivity bolo pomôcť žiakom získať zručnosti pri prezentácii, ako správne artikulovať, gestikulovať, vystupovať pred publikom a prekonať pocit úzkosti, respektíve použiť základné prezentačné taktiky. Program bol pestrý, členovia školského parlamentu nadobudli skúsenosti a získali prospešné informácie.