KONFERENCIA MLADÝCH V KOŠICIACH

Dňa 27.03.2024 /streda/, sme s vybranými členmi školského parlamentu absolvovali stretnutie /konferenciu/ v Košiciach. 

Cieľom konferencie bolo informovať mladých ľudí o rôznych možnostiach sebarozvoja a uplatnenia sa nielen v Košickom kraji.

Na konferencii sme  sa dozvedeli veľa nových informácií o projektoch, do ktorých sa mladí ľudia môžu zapojiť v našom regióne, ako aj o tom, ako tráviť svoj voľný čas zmysluplne. Mali sme možnosť  stretnúť sa s inšpiratívnymi osobnosťami z rôznych oblastí vzdelávania a rozvoja v kontexte inovácií a novodobých možností, ktoré ponúkajú európske projekty a ich reálne uplatnenie v praxi. Prítomní boli aj zástupcovia miestnych samospráv, partneri z neziskového sektora, či súkromnej sféry.

Informácie, skúsenosti, ktoré sme na konferencii získali, nás určite budú motivovať pri realizácií  nových aktivít, ktoré prispejú k spestreniu života na našej škole.