Matematický klokan

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan sa v tomto školskom roku konala 26. marca 2024. Do súťaže sa každoročne zapájame aj my so žiakmi našej školy. Nebolo to inak ani v tomto školskom roku. Zaujímavé a netradičné úlohy s obrázkami sa žiakom páčia a radi sa zapájajú do riešenia úloh. Do súťaže sa prihlásilo 20 žiakov v kategórii KADET O12 ( 1. a 2. ročník SŠ). Nezvyčajné úlohy ich trocha potrápili, hlavne z časového hľadiska, ale na druhej strane ich veľmi zaujali. Žiaci mali 60 minút na riešenie 24 úloh v troch stupňoch obťažnosti. Svoje výsledky netrpezlivo očakávajú a môžu si ich aj sami pozrieť na webovej stránke súťaže v elektronickom systéme prostredníctvom svojho prihlasovacieho kódu. Celkové vyhodnotenie súťaže bude známe až po celoslovenskom vyhodnotení koncom apríla, resp. začiatkom mája.