Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Zástupcovia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Trebišova navštívili tretiakov našej školy dňa 13.6.2024. Žiakom boli poskytnuté zaujímavé a prospešné informácie o nasledovných možnostiach:

Na záver mal každý žiak možnosť si urobiť test osobnosti, ktorý pomáha pri výbere povolania RIASEC, vypracovaný psychológom Johnom L. Hollandom.