Deň úsmevu

Je nespochybniteľné, že chudoba a sociálne nerovnosti majú vplyv na mnohé rodiny v našom okolí. Deti z detských domovov a deti z rodín s finančnými problémami čelia mnohým výzvam a obmedzeniam, ktoré ovplyvňujú ich vzdelávanie a životný rozvoj. Mnoho detí trápi nedostatok základných životných potrieb a kvalitného vzdelania kvôli nedostatku finančných prostriedkov v ich rodinách. 

Podporiť  sa rozhodla prostredníctvom verejnej zbierky Deň úsmevu 2024 aj naša škola. Dobrovoňíci, žiaci dňa 25.06.2024 v meste Kráľovský Chlmec prispeli k tomu aby mohla Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zlepšiť kvalitu života týchto detí. Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť, vďaka za každý cent. Vyzbieraná suma činila 181,75 EUR.