Valentín navštívil aj našu školu

Valentín navštívil aj našu školu

Svätý Valentín je patrónom zaľúbených. Je však aj patrónom priateľov, všetkých, ktorí sa majú radi. Na našej škole sa 14.2. uskutočnila akcia venovaná tomuto sviatku. Žiaci mali možnosť poslať pozdravy, venovať maličké symbolické darčeky  spolužiakom, spolužiačkam, kamarátom, kamarátkam, pani učiteľkám, vlastne každému, kto je súčasťou našej školy. Predstavitelia Školského parlamentu odovzdali Valentínky  na šiestej vyučovacej hodine a vyčarili tak úsmev na tvári mnohým žiakom. S pozdravom členovia Školského parlamentu. Fotky nájdete na našej Facebook stránkeČítať ďalej →
Z R U Č  SEO

Z R U Č  SEO

Predmetová komisia ELEKTROTECHNICKÝCH A STROJÁRSKYCH PREDMETOV pri SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola,  Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec,  uskutočnila súťaže Z R U Č  SEO ktoré sa konali v dňoch  05. februára a 07. februára 2024 v areáli školy v Kráľovskom Chlmci. Cieľom súťaže bolo vyhotovenie kladivka. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie: Študijný odbor: mechanik strojov a zariadení -  súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov mechanik elektrotechnik – súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov Ročník: prvýTrieda: I.B MSZ, ME VJM Obsah súťaže:Teoretická časť: - testPraktická časť. - presnosť vyhotovenia výrobku kvalita povrchu dodržiavanie zásad BOZP V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 20 otázok a  mohli dosiahnuť…Čítať ďalej →
Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže

Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže

Dňa 31. januára 2024 zavítali na našu školu nadporučík Ladislav Nagy a nadporučík Ing. Tomáš Tóth príslušníci polície SR. Formou prezentácie  na tému: „Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže“,  oboznámili žiakov prvého ročníka so základmi trestnej zodpovednosti mladistvých.  Vysvetlili pojmy: maloletý delikvent, mladistvý páchateľ, trestný čin, prečin, drogy – ich prechovávanie a obchodovanie s nimi, fajčenie vo verejných priestoroch, zákaz zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Žiaci prvých ročníkov študijných a učebných odborov majú možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého nielen o…Čítať ďalej →
CEDedukačná Roadshow

CEDedukačná Roadshow

Začala sa CEDedukačná Roadshow, ktorá je tréningovým pokračovaním v podnikateľskom rozvoji, ktorého prvá zastávka bola v Kráľovskom Chlmci dňa 23.1.2024.  V rámci programu sa vyjadril Laczkó Balázs, odborník CEDedukácie, ktorý hovoril o tom, ako sa zmenil  marketing a komunikácia v poslednej dobe, prečo je dobrý a prečo sa dá predať jeden výrobok alebo služba, aké  online a offline možnosti sú k dispozícii a ako sa mení situácia malopodnikateľov a súkromných  podnikateľov v súčasnosti. Laczkó Balázs je odborníkom Google Ads a majiteľom Netmarketing Online Reklamnej agentúry. Po prednáške CEDedukácie  nasledovalo predstavenie  CED Mentorprogramu Rohonczy 2.0. Účastníci sa mohli oboznámiť  s podrobnosťami konkurzu ako aj s dvojročným vzdelávacím…Čítať ďalej →
Vzorové práce mladých murárov –„Šikovný murár“

Vzorové práce mladých murárov –„Šikovný murár“

Dňa 17.1.2024 sa uskutočnilo v priestoroch odbornej výchovy našej školy súťaž formou „Prezentácie vzorových murárskych prác“. Akcie sa zúčastnili žiaci I. C odboru murár, ktorí tak dostali možnosť preukázať si svoje získané teoretické a praktické vedomosti za prvý polrok svojho štúdia v oblasti murovania. Žiaci vytvorili súťažné dvojice dobrovoľným spôsobom. Po otvorení dňa si najprv preukázali svoje teoretické vedomosti z danej oblasti, ako aj znalosti predpisov bezpečnosti práce pri murovaní. Naši žiaci motivovaní netradičnou formou súťaženia v praktickej časti riešili štyri rôzne úlohy stanovené majstrom odbornej výchovy. Hodnotila sa bodovaním od 1 do 4 bodov správnosť a presnosť postupov…Čítať ďalej →
Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč, sa uskutočnila na našej škole 19. januára 2024. Súťažiaci si mohli pripraviť ľubovoľne zvolený text, ktorý bol interpretovaný v prvej časti súťaže. V druhej časti mali žiaci k dispozícii desať minút na precvičenie a pochopenie neznámeho textu.Úloha tvorby textu sa však ukázala ako najvzrušujúcejšia. Súťažiaci si mohli vybrať zo štyroch tém a mali pätnásť minút na zozbieranie myšlienok a prípravu na prezentáciu svojej eseje.Školského kola sa zúčastnili Bodnár Nikolas I.B, Csóka Nikolas I.B, Üveges Bence I.B, Peter Pavel Varjan I.B, Varga Erik I.B, Szmolyák Peter II.B, Szabó Ádám…Čítať ďalej →
Vianoce 2023

Vianoce 2023

Zažiť duchovnosť vianočných sviatkov, znovu veriť v príchod dobra, ktorý dostávame životom, je pre veriacich aj neveriacich stále väčšou výzvou. Atmosféra Vianoc spojila učiteľov a žiakov našej školy, aby oslávili narodenie Ježiša dôstojným slávnostným programom. Po triednickej hodine nasledoval obľúbený biblický kvíz a kvíz gramotnosti Heureka. Po súťažiach v slávnostnom programe atmosféru Vianoc približovali básne a hudobné skladby na privítanie Ježiška. Všetkým zamestnancom a žiakom našej školy prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok. Biblická súťaž:1. miesto: I.B trieda2. miesto: II.B trieda3. miesto: I.C trieda Kvíz Heureka:1. miesto: IV.B trieda2. miesto: I.B…Čítať ďalej →
Vianočné trhy na našej škole

Vianočné trhy na našej škole

8.12.2023 a 15.12.2023 žiaci odboru logistika a členovia študentského parlamentu  organizovali na našej škole vianočné trhy.  V ponuke boli nádherné produkty chlapcov z odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktoré boli vyrobené s vianočnou tematikou v rámci odborného výcviku. Marketingu pomohol katalóg výrobkov a akcie, ako Medzibodrožský festival,  Svätomartinský festival, deň otvorených dverí, kde aj verejnosť mohla nahliadnuť  do prác šikovných rúk našich programátorov. Najpopulárnejšie boli svietiace stromčeky a vianočné gule s menami pre konkrétne osoby. Atmosféru blížiacich sa sviatkov pripomínali vlastnoručne vyrobené predmety a ozdoby.  Žiaci vyrobené produkty následne zabalili, evidovali a zaúčtovali, čím prispeli k rozvoju vlastnej finančnej gramotnosti. Cieľom aktivity bolo podporiť kreativitu a nápaditosť  našich…Čítať ďalej →
Prezentácia Univerzity J. Selyeho na našej škole

Prezentácia Univerzity J. Selyeho na našej škole

Dňa 19. decembra 2023 nás navštívili zástupcovia centra kariérneho poradenstva Univerzity J. Selyeho Komárom, s cieľom poskytnúť žiakom končiacich ročníkov informácie o možnostiach štúdia na danej škole. Vysvetlili postup a formu podávania prihlášok na štúdium. Žiaci boli oboznámení so študentským životom na škole a na internáte. Absolventi univerzity hovorili aj o projekte Erasmus+, v rámci ktorého je možné absolvovať zahraničný študijný pobyt. Žiaci mali možnosť získať adekvátne informácie priamo od prezentujúcich zástupcov Univerzity. Ďakujeme za návštevu a príjemnú priateľskú atmosféru. Čítať ďalej →
Nefinančná zbierka pre deti v detskom domove

Nefinančná zbierka pre deti v detskom domove

Pri príležitosti najkrajších sviatkov roka sa žiaci školského parlamentu rozhodli vyhlásiť nefinančnú zbierku pre deti v detskom domove. Do zbierky sa zapojili žiaci, ako aj zamestnanci našej školy. Vianoce sú obdobím pokory a poďakovania, preto je dôležité si v tejto výnimočnej chvíli zaspomínať aj na tých, ktorým osud nedoprial tráviť vzácne vianočné chvíle medzi svojimi najbližšími. Veríme, že aj takouto formou sa nám podarilo trošku prispieť k tomu, aby sviatky radosti, pokoja, lásky a obdarovania im priniesli atmosféru a čaro Vianoc.Čítať ďalej →