Triedny výlet II.B triedy

Triedny výlet II.B triedy

Ak koniec školského roka, tak triedny výlet...  II.B trieda vyrazila v dňoch 28.-29. júna na Zemplínsku Šíravu. V rekreačnej oblasti Medvedia hora si pri turistike užili krásu okolitej prírody. Opekanie slaniny, spoločné varenie guláša a hry budovali súdržnosť celej triedy. Čítať ďalej →
Exkurzia do Botanickej záhrady

Exkurzia do Botanickej záhrady

Žiaci III.A triedy odboru LOG a POZSZ sa zúčastnili exkurzie Botanickej záhrady UPJS Košice. Mali sme možnosť obdivovať skleník plný zaujímavých a netradičných tropických rastlín, mäsožravých rastlín, paliem, rybičiek plávajúcich v malých jazierkach, vodné kvety, ako aj pichľavú kvitnúcu krásu kaktusov rôznych veľkostí a tvarov. Nad hlavami nám poletovalo desiatky nevšedných exemplárov, v nainštalovanej liahni sme mohli pozorovať všetky fázy zrodu motýľa. Najčerstvejšie motýlie prírastky nehybne viseli v boxe, pripomínali netopiere, iné skôr polámané dáždniky. Motýle nás všetkých prekvapili svojou veľkosťou a farebnosťou. Súčasťou botanickej záhrady je aj mini zoo, kde sme mali možnosť sa…Čítať ďalej →
XIII. ročník Športovej olympiády pre žiakov základných škôl Medzibodrožia

XIII. ročník Športovej olympiády pre žiakov základných škôl Medzibodrožia

Šport je súčasťou každej vyspelej spoločnosti. Škola so svojou nezastupiteľnou funkciou v organizovaní rôznych aktivít  je právom považovaná za  matku skutočného ľudského života. Športová olympiáda pre žiakov základných škôl v Medzibodroží, ktorej 13. ročník bol 27. júna 2023 organizovaný v SOŠTaR v Kráľovskom Chlmci je obrazom toho, keď sa súťaživosť a zvyšovanie výkonnosti pretavujú do športového charakteru mladého človeka. Táto idea je vlastná nielen pre organizátorov, ale aj pre zúčastnené školy.Čítať ďalej →
Kurz ochrany života a zdravia

Kurz ochrany života a zdravia

Dvadsaťdeväť žiakov z III.A a III.B triedy sa od pondelka do stredy (19.06. – 21. 06. 2023) zapojili do trojdňového kurzu s názvom ,,Kurz ochrany života a zdravia“. Prvý deň, kurzu sme vyrazili na mestský amfiteáter, ako aj iné dni kurzu, a začiatok dňa sme zahájili nástupom, oboznámením sa s BOZ na výlete, vychádzke a exkurzií a kontrolovaním účasti. Neskôr sme sa presunuli do mestského športového areálu, kde sme preberali poznatky tematickej oblasti - ,,Riešenie mimoriadnych udalostí“ (civilná ochrana a zdravotná príprava). V druhej časti dňa sme sa venovali športovým činnostiam z tematickej časti – ,,Zaujímavé technické a športové činnosti“. Druhý deň kurzu…Čítať ďalej →
Fókusové stretnutie s koordinátorkou participácie KSK na pôde našej školy

Fókusové stretnutie s koordinátorkou participácie KSK na pôde našej školy

Dňa 08.06.2023 na 4. VH nás navštívila koordinátorka participácie Ing. Tünde Erényi s kolegyňou v zastúpení KSK a zástupca divadla Thália, ktorý poskytol informácie o divadle Thália, o možnostiach spolupráce a o skutočnosti, že po Covidovom období sa znížil záujem zo strany ľudí sa kultúrne vzdelávať. Úlohou stretnutia bolo prediskutovať výsledky dotazníka, ktorého cieľom bolo mapovanie kultúrneho správania jednotlivých cieľových skupín, ich potreby, podnety, bariéry ktoré bránia zapájať sa do kultúrneho života ako aj do života tohto divadla. Na 5. VH sa do diskusie zapojili aj učitelia. Podobne ako žiaci, tak aj učitelia  mali…Čítať ďalej →
Deň detí

Deň detí

Pri príležitosti Dňa detí, žiaci školského parlamentu vyhlásili nefinančnú zbierku pre deti v detskom domove, ktorý sídli v našom mestečku. Do dobrovoľnej zbierky sa zapojili žiaci našej školy, pedagogickí zamestnanci, ako aj vedenie školy. Medzinárodný deň detí sa oslavuje každý rok 1. júna, ako symbolika radosti, pohody a bezstarostnosti detských čias. Deň detí by mal zároveň slúžiť aj ako pripomienka práv a potrieb detí, čo je  dôležité aj z pohľadu dospelých. Pevne veríme, že aj takouto formou sa nám, aspoň čiastočne, podarilo prispieť k ich krásnemu sviatku a ukázať im, že sú pre nás aj pre svet dôležití bez ohľadu…Čítať ďalej →
ZRUČ SEO

ZRUČ SEO

Predmetová komisia elektrotechnických a strojárskych predmetov SOŠ techniky a remesiel – Kráľovský Chlmec, vyhlásila medzitriednu súťaž, ZRUČ SEO, ktorá sa konala dňa 25. mája 2023, v areáli školy v Kráľovskom Chlmci.                                                Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie krídlovej matice. Súťaž  mala podporiť rozvoj kreatívneho  myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie boli v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení, v ktorom sa zúčastnili 2 žiaci, mechanik elektrotechnik - súťaže sa zúčastnili 2 žiaci,  av odboreprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, v ktorom sa súťaže zúčastnili 2 žiaci. V učebnom odbore autoopravár – mechanik sa súťaže zúčastnili 2 žiaci.                                                          Súťaž sa…Čítať ďalej →
Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Dňa 31.05.2023 na 5. vyučovacej hodine nás navštívili zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Trebišova. Stretli sa so žiakmi tretích ročníkov a poskytli im informácie o nasledovných záležitostiach: čo ďalej po skončení štúdia: - práca - zamestnanie- štúdium ako postupovať, ak žiak preruší štúdium, aké sú podmienky zaradenia do evidencie, ktoré sú určené zákonom o službách zamestnanosti, aké sú povinnosti nezamestnanej osoby, kedy má človek nárok na dávku v nezamestnanosti alebo na inú formu zabezpečenia, dôležité internetové stránky ako napr. www.trendyprace.sk, www.minedu.sk, www.uips.sk, www.schoolsin.eu, www.rozvojkariery.sk, www.icm.sk, www.topjobs.sk informácie ohľadom aktuálnych projektoch…Čítať ďalej →
Deň ochrany života a zdravia

Deň ochrany života a zdravia

Dňa 18.05. 2023 sa uskutočnila akcia ,,Deň ochrany života a zdravia“.  Tentoraz však DOŽaZ mal teoretický charakter, keďže nám počasie nedovolilo uskutočnenie programu  v prírode. Tohto programu sa zúčastnili žiaci z II.A a II.B triedy. Celý program, Dňa ochrany života a zdravia, sa skladal z dvoch častí. Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín a zúčastňovali sa striedavo dvoch aktivít. Prvá časť akcie sa venovala dokumentárnemu filmu o katastrofe v Černobyle, a druhá časť programu sa venovala interaktívnej prednáške o teórii z oblasti civilnej ochrany. Film aj interaktívna prednáška podala žiakom užitočné a cenné informácie o tom, aké veľké nebezpečenstvo hrozí ľudstvu nielen pri jadrových katastrofách ale aj…Čítať ďalej →