• 110

  ročná tradícia

  NOVÉ ODBORY

  MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

  Telefón: 056/63 22 678

  SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Módne účesy

Módne účesy

 DSC_0017Na škole SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec v priebehu mesiaca  január prebiehala výtvarná súťaž s tematikou  „Módne účesy“, ktorú vyhlásila predmetová komisia pre odevné a kadernícke predmety.

Do tejto súťaže sa zapojilo takmer  40 žiakov študujúci v odbore kaderník a vlasová kozmetika. Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k tvorivosti, kreativite a rozvíjať u nich fantáziu a estetické cítenie.

Odborná komisia hodnotila veľa kvalitných prác  talentovaných žiakov.

Pre členov hodnotiacej komisie nebolo jednoduché vybrať prvé tri práce z pekných  originálnych výtvarných prác.

Po  hodnotení komisia určila víťazov výtvarnej súťaže v nasledovnom poradí :

Umiestnenie

Meno priezvisko

Trieda

 1. miesto

Estera Varanaiová

I.D

 1. miesto

Izabela Šiškaová

II.D

 1. miesto

Andrea Pekáriková

III.D

 

That Facebook ID is unauthorized for use, please go to Settings and add it.

Comments are closed.