Erasmus+ – Odborný výcvik v Egri

Druháci a tretiaci našej školy sa v rámci programu Erasmus+ v dňoch 7.-20.apríla 2024 zúčastnili odborného výcviku v meste Eger. Erasmus podporuje študujúcich v odbore a ich vyučujúcich tým, že im umožňuje získavať prax v zahraničí a týmto sa zlepšuje kvalita výučby. Program napomáha aj zlepšovaniu partnerských vzťahov medzi školami aj firmami, podporuje vytváranie pevnejších zväzkov medzi praktickým a teoretickým vyučovaním, ba aj na pracovnom trhu. 

Devätnásť študentov bolo zadelených do jednotlivých firiem. Programátori CNC strojov a zariadení  boli pridelení do TOBROCO-GIGANT firmy. Kaderníčky získali prax v PAPA THOMAS Kft. kaderníctve. AGRIA DRINK Kft. prijalo študentov logistiky. Tí sa dostali do všetkých oddelení firmy, účtovanie, objednávky, dodávateľské listy a preprava tovaru im už nerobia problémy. Elektromechanici spolu so strojnými mechanikmi získavali skúsenosti v SCHOEN + SANDT HUNGARY Kft. V ich závode sa vyrába pre maďarský a zahraničný trh. Autoopravári sa každý deň vracali s novými dojmami. Majitelia JÁTSZ-PLASZTIC AUTOCENTRA Kft. ich zapojili do spoločnej práce, naši mohli samostatne pracovať, brali ich ako kolegov. Samozrejme, nesmieme zabudnúť, že dôležitou úlohou ERASMU+ bolo stmeliť kolektív. Prispeli k  tomu spoločné večery, prechádzky mestom, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok a iné spoločné programy. Mladí sa naučili samostatnosti, veď v cudzom svete museli samostatne hospodáriť a narábať s financiami,  orientovať sa v meste a  využívať mestskú dopravu. Navždy sa do ich pamätí vryl Eger so svojou históriou, Dobó István, Gárdonyi Géza, Minaret, Cirkevné záhrady, Bazilika a v neposlednom rade ich prvá prax v skutočnej firme.