LEŠKA 2024

Učiť sa, pomáhať a športovať je pre budúci život mladého človeka poslaním aj nevyhnutnosťou. Aj tomuto účelu slúži vedomostnošportová súťaže LEŠKA. Tejto súťaže sa žiaci našej školy zúčastnili po prvýkrát a hneď si ju aj obľúbili. Pre Emila Polláka, Patrika Répasiho, Adama Szabóa a Kristófa Pitoczkyho bol 4. apríl 2024 pekným zážitkom, získaním nových skúsenosti. V spomínanej súťaži na Strednej odbornej škole informačných technológií v Košiciach úspešne reprezentovali našu školu v poskytovaní prvej pomoci, v kvízovej súťaži o Košickom kraji a v športovej súťaži v prekonávaní prekážok.

Za ich prístup k súťažiam, preukázaným vedomostiam a športovému majstrovstvu, ktoré nadobudli pod vedením Mgr. Zoltána Jánošíka učiteľa telesnej výchovy im patrí vďaka a uznanie.